×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea întâi a Regilor

Capitolul 23

David în pribegie la Cheila, în pustia lui Iuda, în pustia Zifeilor şi a Maoniţilor.

1 Şi i s’a spus lui David: „Iată, Filistenii bat război în Cheila şi pradă şi calcă ariile de secerat”. 2 Atunci David L-a întrebat pe Domnul, zicând: „Să mă duc oare să-i bat pe Filisteni?” Iar Domnul i-a zis: „Du-te!; îi vei bate pe Filisteni şi vei mântui Cheila”. 3 Iar oamenii lui David au zis către el: „Iată, noi fiind aici, în Iudeea, ne temem; cum va fi oare dacă vom merge la Cheila? să stăm agăţaţi de prăzile Filistenilor?” 4 Atunci David L-a întrebat încă o dată pe Domnul, iar Domnul i-a răspuns, zicând: „Ridică-te şi du-te la Cheila, căci Eu îi dau pe Filisteni în mâinile tale”. 5 Atunci David s’a dus la Cheila împreună cu oamenii care erau cu el şi s’au bătut cu Filistenii şi i-au pus pe fugă; şi le-au luat vitele şi i-au lovit cu mare măcel şi astfel i-a izbăvit David pe cei cei locuiau în Cheila. 6 Şi a fost că după ce Abiatar, fiul lui Ahimelec, a fugit la David, s’a coborât şi el cu David la Cheila, avându-şi efodul în mână.

7 Şi i s’a spus lui Saul că David venise la Cheila. Iar Saul a zis: „Dumnezeu mi l-a vândut mie, căci el s’a închis pe sine intrând într’o cetate cu porţi şi zăvoare”. 8 Şi Saul i-a poruncit întregului popor să se coboare cu război la Cheila, să-i împresoare pe David şi pe oamenii lui. 9 Iar David, cunoscând că Saul nu va înceta să-i facă rău, a zis către preotul Abiatar: „Adu efodul Domnului!” 10 Şi a zis David: „Doamne, Dumnezeul lui Israel, robul tău a auzit fără putinţă de tăgadă că Saul caută să vină împotriva Cheilei ca să nimicească cetatea pe seama mea. 11 Fi-va oare [locul] închis? sau va veni Saul acum, aşa cum a auzit robul Tău? Doamne, Dumnezeul lui Israel, spune-i robului Tău!” Iar Domnul a zis: „Va fi închis”. 12 Şi a zis David:
„Oare mă vor da cei din Cheila – pe mine şi pe oamenii mei – în mâinile lui Saul?” Iar Domnul a zis: „Te vor da”.a
13 Atunci David şi oamenii ce se aflau cu el – ca la vreo patru sute – s’au ridicat şi mergeau oriîncotro puteau merge. Şi i s’a spus lui Saul că David ieşise din Cheila şi s’a oprit de la a mai veni.

14 Iar David a locuit în Mesara, în pustie, prin trecători înguste; şi a locuit în pustia din muntele Zif, în ţinut uscat. Iar Saul îl căuta în fiecare zi, dar Domnul nu l-a dat în mâinile lui.

15 David văzuse că Saul a ieşit să-l caute. Pe atunci David se afla în muntele cel sec, în Noul Zif. 16 Iar Ionatan, fiul lui Saul, s’a ridicat şi a mers la David în Noul şi l-a întărit întru Domnul. 17 Şi i-a zis: „Nu te teme, căci mâna lui Saul, tatăl meu, nu te va găsi; şi tu vei fi rege peste Israel, iar eu îţi voi fi ţie al doilea; Saul, tatăl meu, o ştie.” 18 Şi au făcut amândoi legământ în faţa Domnului; David a rămas în Noul, iar Ionatan s’a întors la casa sa.

19 Apoi Zifiţii din ţinutul nisipos s’au urcat la Saul pe deal şi au zis: „Iată, nu cumva e David cel ce s’a ascuns la noi în Mesara, în strâmtorile din Noul, în pustiul din muntele Hachila, care se află în dreapta Ieşimonului?. 20 Şi acum, după cum a dorit inima regelui, să se coboare el la noi, că prins e în mâinile regelui”. 21 Iar Saul le-a zis: „Binecuvântaţi Îi sunteţi voi Domnului, că v’a păsat de mine”. 22 Duceţi-vă şi pregătiţi-vă mai bine şi căutaţi şi vedeţi locul unde-i va fi piciorul, acolo unde-aţi zis, ca nu cumva să scape cu vicleşug.b 23 Vedeţi şi aflaţi, iar eu voi fi cu voi; şi de va fi el în ţară, îl voi căuta printre toate miile lui Iuda”.

24 Atunci Zifiţii s’au ridicat şi au mers înaintea lui Saul; iar David şi oamenii lui se aflau în pustia Maon, spre apus, în dreapta Ieşimonului. 25 Saul şi oamenii lui s’au dus să-l caute pe David. I s’a dat însă de ştire lui David, iar el s’a coborât la piatra din pustia Maonului. Iar Saul a auzit şi a alergat după David spre pustia Maonului. 26 Saul şi oamenii lui mergeau în partea de dincoace a muntelui, iar David şi oamenii lui se aflau în partea de dincolo; David se ascundea să scape de Saul, iar Saul şi oamenii lui îşi rânduiau tabără de împresurare asupra lui David şi oamenilor lui, ca să-i prindă. 27 Atunci a venit la Saul un vestitor, zicând: „Grăbeşte-te şi vino, căci Filistenii au năvălit în ţară!” 28 Iar Saul s’a întors din urmărirea lui David şi s’a dus să dea piept cu Filistenii; de aceea s’a numit acel loc Stânca Despărţirii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.