×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea întâi a Regilor

Capitolul 21

Fugar, David rătăceşte din loc în loc, căutând scăpare.

1 David s’a ridicat şi s’a dus, iar Ionatan a intrat în cetatea.

2 David a venit la Nobe, la preotul Ahimelecb. Iar Ahimelec s’a înspăimântat de întâlnirea cu el şi i-a zis: „De ce eşti singur şi nimeni cu tine?” 3 Iar David i-a zis preotului: „Regele mi-a dat astăzi o poruncă şi mi-a zis: – Nimeni să nu ştie treaba la care te-am trimis şi pentru care ţi-am poruncit! Iar eu le-am poruncit alor mei să fie la locul nostru de întâlnire.c 4 Şi acum, dacă ai la îndemână cinci pâini, dă-mi în mână ce se găseşte”. 5 Iar preotul i-a răspuns lui David, zicând: „Nu am la îndemână pâini obişnuite, ci doar pâini sfinte; din ele pot mânca tinerii slujitori, dar numai dacă s’au abţinut cel puţin de la femei”.

6 Iar David i-a răspuns preotului, zicând: „De la femei ne-am abţinut de trei zile; când am plecat eu la drum, toţi tinerii slujitori au trecut prin curăţire; dar dacă cumva această călătorie nu-i curată, ea se va sfinţi astăzi prin armele mele”.d 7 Atunci preotul Ahimelec i-a dat pâinile punerii-înainte, căci nu se afla acolo altă pâine în afară de pâinile Feţei, cele ridicate de dinaintea feţei Domnului spre a fi înlocuite cu pâini calde în chiar ziua în care au fost luate.

8 Şi’n ziua aceea era acolo unul din slujitorii lui Saul, întârziat înaintea feţei Domnului; numele său era Doeg Idumeul şi păştea catârii lui Saul.

9 Şi a zis David către Ahimelec: „Vezi dacă ai pe-aici la îndemână o suliţă sau o sabie, căci eu n’am apucat să-mi iau sabia şi armele, de vreme ce porunca regelui nu suferea întârziere”. 10 Iar preotul a zis: „Iată, se află aici sabia lui Goliat Filisteanul, cel pe care tu l-ai ucis în valea Ela; e înfăşurată într’o haină; dacă vrei să ţi-o iei, ia-o, căci o alta nu se află aici în afară de aceasta”. Iar David a zis: „Iată, o alta nu-i ca ea! Dă-mi-o!”

11 Şi i-a dat-o. Şi s’a ridicat David, şi’n ziua aceea a fugit de la faţa lui Saul; şi a venit la Achiş, regele Gatului. 12 Iar slujitorii lui Achiş i-au zis acestuia: „Oare nu acesta e David, regele ţării? Oare nu pentru acesta au început dănţuitoarele să strige, zicând:
Saul şi-a biruit miile,
iar David miriadele?…

13 Aceste cuvinte l-au săgetat la inimă pe David şi tare s’a înfricoşat el de Achiş, regele Gatului. 14 Şi’n văzul aceluia şi-a schimbat înfăţişarea şi’n ziua aceea se făcea ca şi cum ar fi nebun şi bătea ca’n tobă în porţile cetăţii şi-şi bălăngănea mâinile ca un apucat şi-şi lăsa balele să-i curgă în barbă.

15 Iar Achiş a zis către slujitorii săi: „Voi nu vedeţi că omul acesta e epileptic? de ce l-aţi adus la mine?” 16 Credeţi că de epileptici duc eu lipsă, de l-aţi adus să’nnebunească la mine?… În casa mea nu va intra!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.