×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea întâi a Regilor

Capitolul 16

David este uns în Betleem; apoi intră în slujba lui Saul.

1 Şi a zis Domnul către Samuel: „Până când vei plânge după Saul? Oare nu Eu l-am lepădat, ca să nu mai domnească peste Israel? Umple-ţi cornul cu untdelemn şi vino!; Eu te voi trimite la Ieseia, în Betleem, căci dintre fiii săi mi-am ales un rege”. 2 Dar Samuel i-a zis: „Cum să mă duc? Că Saul va auzi şi mă va ucide!” Iar Domnul i-a zis: „Ia cu tine o junincă din cireadă şi vei zice: Am venit să-I aduc Domnului o jertfă. 3 Tu îl vei chema la jertfă pe Iesei, iar Eu îţi voi arăta ce trebuie să faci; tu îl vei unge pe acela pe care ţi-l voi spune Eu”.

4 Şi a făcut Samuel tot ceea ce-i grăise Domnul. Şi a venit în Betleem, iar bătrânii cetăţii au ieşit să-l întâmpine şi au zis: „Paşnică-i venirea ta, văzătorule?” 5 Iar el a zis: „Paşnică! Am venit să-I jertfesc Domnului. Sfinţiţi-vă şi vă veseliţi astăzi împreună cu mine!” Şi i-a sfinţitb pe Iesei şi pe fiii săi şi i-a chemat la jertfă.

6 Şi a fost că atunci când au intrat, el l-a văzut pe Eliabc şi i-a zis: „Cu adevărat, unsul Domnului se află în faţa Lui”. 7 Dar Domnul i-a zis lui Samuel: „Nu te lua după chipul său şi nici după statura lui înaltă, deoarece Eu l-am lepădat; căci Dumnezeu nu vede aşa cum vede omul: omul se uită la faţă, dar Dumnezeu se uită în inimă”. 8 Atunci Iesei l-a chemat pe Aminadab, iar acesta a trecut prin faţa lui Samuel; şi ăSamuelî a zis: „Nici pe acesta nu l-a ales Domnul”. 9 Iesei l-a adus atunci pe Şama; iar ăSamuelî a zis: „Nici pe acesta nu l-a ales Domnul”. 10 Şi i-a adus Iesei pe cei şapte fii ai săi să treacă prin faţa lui Samuel; şi a zis Samuel: „Nu dintre aceştia a ales Domnul”. 11 Şi a zis Samuel către Iesei: „Aceştia sunt oare toţi fiii?” Iar Iesei a zis:
„Mai este cel mai mic; acela paşte oile”. Şi a zis Samuel către Iesei: „Trimite şi adu-l!; că nu vom sta la masă până când el nu va veni aici”.
12 Şi a trimis şi l-a adus: era bălan, cu ochi frumoşi şi plăcut înaintea Domnului.d Şi a zis Domnul către Samuel: „Scoală-te şi unge-l pe David, căci el este bun!” 13 Atunci Samuel a luat cornul cu untdelemn şi l-a uns în mijlocul fraţilor săi; şi Duhul Domnului a venit năprasnice peste David, din ziua aceea şi de atunci înainte. Apoi Samuel s’a ridicat şi a plecat la Rama.

14 Iar Duhul Domnului s’a îndepărtat de Saul; şi un duh rău de la Domnul îl înăbuşeaf. 15 Atunci servii lui Saul i-au zis: „Iată, duh rău de la Domnul te înăbuşă. 16 Grăiască acum servii tăi înaintea ta şi să caute ei pentru stăpânul nostru un om iscusit în a cânta la harpă; şi când duhul cel rău va fi peste tine, el va cânta la harpă, iar tu te vei simţi bine şi te vei putea odihni”. 17 Şi a zis Saul către servii săi: „Căutaţi-mi acum un om iscusit în cântare şi aduceţi-l la mine!” 18 Şi, răspunzând unul din servii săi, a zis: „Iată, am văzut pe un fiu al lui Iesei Betleemitul, care ştie să cânte; e om cuminte, războinic şi înţelept în cuvânt; omul are chip încuviinţat, iar Domnul este cu el”. 19 Atunci Saul a trimis soli la Iesei, zicând: „Trimite-l la mine pe fiul tău David, cel de la turma ta!” 20 Iar Iesei a luat o sarcină de pâine şi un burduf cu vin şi un ied dintre capre şi i le-a trimis lui Saul prin mâna fiului său David. 21 Iar David a intrat la Saul şi i s’a înfăţişat; iar acesta l-a plăcut foarte şi l-a făcut purtătorul său de arme. 22 Şi a trimis Saul la Iesei, zicând: „Lasă-l pe David să fie’n slujba mea, de vreme ce’n ochii mei a dobândit bunăvoinţă!” 23 Şi a fost că oridecâteori venea asupra lui Saul duhul cel rău, David lua harpa şi cânta cu ea; atunci Saul răsufla şi se simţea bine, iar duhul cel rău se îndepărta de la el.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.