×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Rut

Capitolul 4

Booz se căsătoreşte cu Rut.

1 Booz a ieşit la poartă şi şedea acolo.a Şi, iată, ruda aceea despre care pomenise Booz trecea pe acolo. Şi i-a zis Booz: „Abate-te din drum şi aşază-te aici!” Iar acela s’a abătut din drum şi s’a aşezat. 2 Şi a luat Booz zece oameni dintre bătrânii cetăţii şi a zis: „Şedeţi aici!” Iar ei au şezut. 3 Iar Booz i-a zis rudei: „Noemina, care s’a întors din câmpia Moabului, vrea să vândă partea de ţarină care este a fratelui nostrub Elimelec. 4 Şi am zis că te voi înştiinţa, zicând: Răscumpăr-oc în faţa celor ce sunt aşezaţi aici şi în faţa bătrânilor poporului meu; dacă vrei s’o răscumperi, răscumpăr-o; dar dacă nu vrei s’o răscumperi, spune-mi ca să ştiu; că în afară de tine nu este o rudă mai apropiată, iar eu sunt după tine”. Iar acela a zis: „Sunt aici, eu o voi răscumpăra”. 5 Şi a zis Booz: „În ziua în care vei lua ţarina din mâna Noeminei, trebuie s’o iei şi pe Rut Moabiteanca, femeia celui răposat, ca să ridici numele mortului în moştenirea lui”. 6 Iar ruda aceea a zis: „Nu voi putea s’o răscumpăr pentru mine, ca să nu-mi stric moştenirea; răscumpără tu pentru tine dreptul meu, că eu nu voi putea să-l răscumpăr”.d

7 În vremile de demult era în Israel obiceiul ca, la o răscumpărare sau o târguială, pentru ca lucrul să fie bine aşezat, omul îşi dezlega sandala şi i-o da celuilalt, care-i răscumpăra dreptul; aceasta era mărturie în Israel. 8 Aşadar, ruda i-a zis lui Booz: „Cumpără pentru tine dreptul meu!” Şi şi-a dezlegat sandala şi i-a dat-o.e

9 Iar Booz a zis către bătrâni şi către tot poporul: „Sunteţi astăzi martori că am cumpărat din mâna Noeminei tot ceea ce era al lui Elimelec şi tot ceea ce era al lui Chilion şi tot ceea ce era al lui Mahlon. 10 Mai mult, şi pe Rut Moabiteanca, femeia lui Mahlon, am răscumpărat-o spre a-mi fi soţie, pentru ca eu să ridic numele celui răposat în moştenirea lui şi să nu piară numele mortului dintre fraţii lui şi din spiţa poporului său. Voi sunteţi astăzi martori”. 11 Şi a răspuns tot poporul ce se afla în poartă: „Să dea Domnul ca femeia care merge în casa ta să fie ca Rahela şi ca Lia, cele ce amândouă au întemeiat casa lui Israel şi au făcut Efrata puternică şi vor face din Betleem un nume.f

12 Casa ta să devină precum casa lui Fares, pe care Tamara i l-a născut lui Iudag, din a cărui sămânţă să-ţi dea ţie Domnul prin această tânără femeie!”

13 Atunci Booz a luat-o pe Rut, iar ea i-a devenit soţie. El a intrat la ea, iar Domnul i-a dat ei rod şi a născut un fiu. 14 Şi au zis femeile către Noemina: „Binecuvântat este Domnul, Cel ce n’a răbdat să ţi se stingă rudenia, ci a făcut ca numele tău să fie rostit în Israel! 15 Acesta-i cel ce sufletul ţi-l va întoarce la sine şi-ţi va hrăni bătrâneţele, că nora ta, cea care te-a iubit, a născut un fiu care-ţi este mai bun decât şapte fii”. 16 Iar Noemina a luat pruncul şi l-a pus la sânul ei şi i-a fost ca o doică.h

17 Şi vecinele i-au dat un nume, zicând: „Un fiu i s’a născut Noeminei”. Şi i-au pus numele Obed; acesta este tatăl lui Iesei, tatăl lui David.i

18 Şi acestea sunt generaţiile lui Fares:
Fares i-a dat naştere lui Heţron,
19 Heţron i-a dat naştere lui Aram, Aram i-a dat naştere lui Aminadab, 20 Aminadab i-a dat naştere lui Naason, Naason i-a dat naştere lui Salmon, 21 Salmon i-a dat naştere lui Booz, Booz i-a dat naştere lui Obed, 22 Obed i-a dat naştere lui Iesei, iar Iesei i-a dat naştere lui David.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.