×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Rut

Capitolul 1

Noemina în ţara Moabului; Rut nu se des-parte de ea, ci merg împreună la Betleem.

1 Şi a fost că’n zilele când cârmuiau judecătoriia s’a făcut foamete în ţară. Iar un om din Betleemul lui Iudab s’a dus să locuiască în câmpia Moabuluic, el şi femeia lui şi cei doi fii ai lor. 2 Numele bărbatului era Elimelecd, numele femeii sale era Noemina, iar numele celor doi feciori ai lor erau Mahlon şi Chilion. Aceştia erau Efrateni din Betleemul lui Iuda. Şi au venit în câmpia Moabului şi au rămas acolo. 3 Dar Elimelec, bărbatul Noeminei, a murit, iar ea a rămas cu cei doi fii ai săi. 4 Aceştia şi-au luat femei moabitence; pe una o chema Orfa, iar numele celeilalte era Rut. Şi au locuit acolo vreo zece ani. 5 Mahlon şi Chilion au murit amândoi, aşa că femeia a rămas şi fără bărbatul ei, şi fără cei doi fii. 6 Iar ea s’a ridicat împreună cu amândouă nurorile ei şi s’au întors din câmpia Moabului; aceasta, deoarece în câmpia Moabului s’a auzit că Domnul Şi-a cercetat poporul, dându-i pâine. 7 A ieşit ea din locul unde se afla; şi, împreună cu ea, amândouă nurorile ei; şi mergeau pe cale, să se întoarcă în ţara lui Iuda.

8 Şi a zis Noemina către amândouă nurorile ei: „Duceţi-vă şi vă întoarceţi fiecare la casa ei părintească, şi să facă Domnul milă cu voi, aşa cum şi voi aţi făcut cu cei morţi şi cu mine; 9 să vă dea Domnul să aveţi odihnă, fiecare în casa bărbatului ei!”e Şi le-a sărutat. Iar ele, înălţându-şi glasul, au plâns. 10 Şi i-au zis: „Nu! Cu tine ne vom întoarce la poporul tău!” 11 Dar Noemina le-a zis: „Întoarceţi-vă, fiicele mele!; de ce să mergeţi cu mine? Oare’n pântecele meu mai sunt încă fii care să vă fie bărbaţi? 12 Aşadar, întoarceţi-vă, fiicele mele, căci eu am îmbătrânit şi nu mai pot avea bărbat.Chiar însă dacă v’aş spune că încă sunt la vârsta măritişului şi că aş naşte fii, 13 veţi aştepta voi oare până ce ei vor creşte mari? Vă veţi păstra oare pentru ei, ca să nu vă măritaţi după alt bărbat?… Nu, fiicele mele, că tare m’am amărât eu de grija voastră; că Domnul S’a îndepărtat de mine”.f 14 Iar ele, înălţându-şi glasul, iarăşi au plâns. Apoi Orfa şi-a sărutat soacra şi s’a întors la poporul ei, iar Rut a mers cu aceasta.

15 Şi a zis Noemina către Rut: „Iată, cumnata ta s’a întors la poporul ei şi la dumnezeii săi; întoarce-te dar şi tu după cumnata ta”. 16 Dar Rut i-a zis: „Departe de mine gândul de a te părăsi sau de a mă întoarce de lângă tine;
unde vei merge tu, voi merge şi eu;
unde te vei aşeza tu, mă voi aşeza şi eu;
poporul tău va fi poporul meu,
iar Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu;g

17 şi unde vei muri tu, voi muri şi eu,
şi acolo mă voi îngropa.
Aşa să-mi facă mie Domnul,
şi chiar mai mult;
că numai moartea
mă va despărţi de tine”.

18 Văzând atunci Noemina că ea stăruie să-i meargă alături, a încetat s’o mai îndemne.

19 Şi au mers amândouă până ce au sosit în Betleem. Şi a fost că după ce au venit în Betleem s’a auzit de ele în toată cetatea; şi ziceau: „Oare aceasta este Noemina?”h 20 Dar ea le-a zis: „Nu mă chemaţi Noemina, ci chemaţi-mă Amărâta, că mult m’a amărât pe mine Atotputerniculi. 21 Îndestulată m’am dus, dar cu mâinile goale m’a întors Domnul. De ce mă chemaţi Noemina? Căci Domnul m’a umilit şi Cel-Atotputernic mi-a făcut necazuri”.

22 Aşa s’au întors Noemina şi Rut Moabiteanca, nora ei, din câmpia Moabului. Şi au sosit la Betleem când se începea seceratul orzului.j

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.