×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

Capitolul 5

Despre bogat şi păcătos. Stăpânirea de sine.

1 Nu-ţi pune nădejdea în avuţiile tale
şi să nu zici: „Am destule”.
2 Nu-ţi lăsa dorinţa şi tăria
să te împingă a umbla după poftele inimii tale.
3 Să nu zici: „Cine-mi va cere socoteală pentru ce fac?”,
căci Domnul nu va întârzia să te pedepsească.
4 Să nu zici: „Am păcătuit; şi? ce mi s’a’ntâmplat?”,
căci Domnul e îndelung-răbdător.a
5 Nu fi atât de încrezător în iertare
încât să îndesi păcat peste păcat.b
6 Să nu zici: „Mare este mila Lui,
El îmi va ierta noianul păcatelor!”;
căci în El e şi milă, şi mânie,
7 iar mânia Lui se va abate peste cei păcătoşi. Nu întârzia să te întorci la Domnul
şi nu amâna din zi în zi,
căci fără veste va izbucni mânia Domnului
şi’n ziua de pedeapsă vei fi nimicit.
8 Nu te încrede în avuţiile dobândite pe nedrept,
că nu-ţi vor folosi în ziua judecăţii.

9 Nu vântura la orice vânt
şi nu umbla pe orice cale
(pe asta o face păcătosul cu vorba’n doi peric).
10 Fii statornic în simţirea ta
şi să nu ai decât o singură vorbă.
11 Fii grabnic în a asculta
şi zăbavnic în a da răspunsul.
12 Dacă ştii ceva, răspunde-i aproapelui tău,
iar dacă nu, pune-ţi mâna peste gură.
13 În vorbă este şi cinste, şi batjocură,
şi limba omului îi este căderea.
14 Să nu-ţi faci nume de bârfitor
şi să nu fi un vorbăreţ viclean;
că dacă peste hoţ cade ocara,
osândă grea va fi peste cel cu vorba’n doi peri.
15 Nu fi neştiutor, nici în lucrurile mari, nici în cele mici
şi din prieten să nu devii duşman.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.