×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

Capitolul 48

Lauda părinţilor: Ilie, Elisei, Iezechia, Isaia.

1 Atunci profetul Ilie s’a ridicat ca un foc,
iar cuvântul său ardea ca o flacără.
2 Prin el a venit peste ei foamete
şi prin râvna lui s’au împuţinat.
3 Prin cuvântul Domnului a închis cerul
şi tot aşa, de trei ori, a coborât foc.
4 Cât de slăvit ai fost, Ilie, întru minunile tale!
Cine-ar putea să se laude că-ţi seamănă ţie?,
5 ţie, cel ce ai înviat din moarte un răposat,
da, din locaşul morţilor, prin cuvântul Celui-Preaînalt;
6 cel ce ai răsturnat regi în prăbuşire
şi oameni slăviţi, din culcuşul lor;
7 cel ce’n Sinai ai auzit mustrare
şi în Horeb, judecata răzbunării;
8 cel ce ai uns regi care să pedepsească
şi profeţi care să-ţi urmeze;
9 cel ce ai fost luat într’un vârtej de foc,
într’un car cu cai înflăcăraţi;
10 cel ce-ai fost rânduit să mustri’n vremuri [viitoare],a
ca să domoleşti mânia înainte ca ea să izbucnească,
să întorci inima părintelui spre fiu
şi să reaşezi triburile lui Iacob.
11 Fericiţi sunt cei ce te-au văzut
şi cei ce-au adormit întru iubire!
Fiindcă şi noi cu viaţă vom trăi.

12 Când Ilie s’a învăluit în vârtej,
Elisei s’a umplut de duhul său;
cât a trăit, de nici un stăpânitor n’a fost clintit,
nimeni nu l-a putut subjuga.
13 Nici un lucru nu-l putea depăşi,
iar trupul său a profeţit şi’n moarte.b
14 În timpul vieţii a făcut minuni,
în moartea sa, minunate i-au fost lucrările.
15 Cu toate acestea, poporul nu s’a pocăit;
de păcatele lor nu s’au îndepărtat
pân’ ce-au fost duşi din ţara lor ca robi
şi’mprăştiaţi pe tot pământul.
16 Doar un popor micuţ a mai rămas
cu un cârmuitor din casa lui David.
Unii din ei au făcut ceea ce e plăcut [Domnului],
iar alţii şi-au înmulţit păcatele.
17 Iezechia şi-a întărit cetatea
şi a adus apa’ntre zidurile ei,
cu fierul a săpat în stâncă
şi a făcut casă pentru apă.
18 În vremea lui s’a ridicat Senaherib
şi l-a trimis pe Rabşache, care s’a dus
şi şi-a ridicat mâna împotriva Sionului,
în semeţia lui, trufaşă fără seamăn.
19 Atunci inimile şi mâinile le-au tremurat
şi-au fost cuprinşi de chinuri ca ale femeii’n facere
20 şi L-au chemat pe Domnul-Milostivul,
spre El întinzându-şi mâinile;
21 Cel-Sfânt i-a auzit degrab din cer,
şi i-a scăpat prin mâna lui Isaia;
a lovit tabăra Asirienilor,
îngerul Său i-a nimicit.

22 Căci Iezechia a făcut ceea ce era plăcut Domnului
şi s’a ţinut tare în căile lui David, părintele său,
pe care i le-a arătat Isaia, profetul,
mare şi vrednic de crezare’n vedeniile lui.
23 În vremea lui s’a dat soarele înapoi
şi regelui i s’a sporit viaţa.
24 Puternic insuflatc, el a văzut şi ce va fi la urmă
şi i-a alinat pe necăjiţii din Sion,
25 pe cele ce vor fi le-a arătat până’n vecie
şi pe cele ascunse, mai înainte ca ele să fi fost.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.