×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

Capitolul 47

Lauda părinţilor: Natan, David, Solomon, Roboam, Ieroboam.

1 După el s’a ridicat Natan
ca să profeţească în zilele lui David.

2 Aşa cum se pune deoparte grăsimea din jertfa de pace,a
tot astfel a fost cu David, fiul lui Iesei.
3 Cu leii se juca precum cu iezii,
cu urşii, precum cu mieii.
4 În tinereţe, nu a ucis el oare un uriaş
şi a şters ruşinarea poporului
când şi-a ridicat mâna cu o piatră de praştie
şi a doborât trufia lui Goliat?
5 Că L-a rugat pe Domnul-Cel-Preaînalt,
Cel ce a dat dreptei sale putere
să nimicească un războinic de frunte,
să înalţe puterea poporului său.
6 Şi s’a adus laudă pentru „zece mii”b;
lăudat a fost pentru binecuvântările Domnului,
dându-i-se o diademă de slavă.
7 Că şi-a prăpădit vrăjmaşii de primprejur
şi i-a nimicit pe Filisteni, potrivnicii săi,
puterea le-a sfărâmat-o până’n ziua de azi.
8 În tot ceea ce a făcut, I-a adus laudă
Sfântului-Celui-Preaînalt, prin cuvinte de slavă;
din toată inima lui a cântat cântări
şi L-a iubit pe Cel ce l-a făcut.
9 A rânduit cântăreţi înaintea jertfelnicului:
din sunetele lor se îndulcea cântarea;
10 sărbătorilor le-a dat bună-cuviinţă
praznicelor, desăvârşită strălucire,
pentru ca’n ele să fie lăudat numele cel sfânt al Domnului
şi pentru ca, încă din zori, să răsune locaşul.
11 Domnul i-a ridicat păcatele
şi i-a înălţat pe veci puterea,
i-a dat făgăduinţă regească,
tron de slavă în Israel.
12 După el s’a ridicat un fiu plin de ştiinţă,
care, datorită lui, a trăit în largul său.
13 Solomon a domnit în vreme de pace
şi Dumnezeu i-a dat linişte de primprejur
ca să poată înălţa o casă numelui Său
şi să gătească, pentru vecie, un templuc.
14 Cât erai tu de înţelept în tinereţile tale,
plin de pricepere ca un fluviu!
15 Sufletul tău a acoperit pământul
şi tu l-ai umplut de parabole cu subînţelesuri;
16 numele tău a ajuns până departe, la insule,
şi iubit ai fost întru pacea ta.
17 Pentru cânturile, proverbele şi zicalele tale,
pentru tâlcuirile tale, ţările te-au ţinut în mare cinstire.
18 În numele Domnului Dumnezeu,
al Celui numit Dumnezeul lui Israel,
ai adunat aurul cum ai aduna cositor
şi ai îngrămădit argintul cum ai face-o cu plumbul.
19 Trupul ţi l-ai plecat spre femei,
stăpânit ai fost de simţurile tale;d
20 cinstea ţi-ai dat-o pe ruşine
şi ţi-ai pângărit neamul,
mânie aducând asupra copiilor tăi
şi, prin nebunia ta, răscoala lor;
21 aşa s’a împărţit regatul în două
şi din Efraim a ieşit un regat răzvrătit.
22 Domnul însă nu-Si va dezice mila,
nu va şterge nimic din cuvintele Sale,
nu va nimici odraslele alesului Său
şi nu va stârpi neamul celui pe care-l iubeşte.
Lui Iacob i-a dat o rămăşiţă,
lui David, o rădăcină ieşită din el.e

23 Apoi Solomon s’a odihnit laolaltă cu părinţii săi,
lăsând după el, din chiar sămânţa lui,
– nebunia poporului – un descreierat,
pe Roboam, cel ce prin sfatul său şi-a’ndepârtat poporul,
24 până ce s’a ridicat Ieroboam, fiul lui Nabat,
care l-a făcut pe Israel să păcătuiască,
iar lui Efraim i-a deschis calea păcatului.
Păcatele lor s’au înmulţit atât de mult,
încât i-au izgonit din propria lor ţară;
25 s’au dat în vânt după tot ce era rău
până ce peste ei a venit pedeapsa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.