×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

Capitolul 46

Lauda părinţilor: Iosua, Caleb, Judecătorii, Samuel.

1 Viteaz în război, aşa a fost Iosua, fiul lui Navi,
urmaşul lui Moise în menirea profetică,
cel ce, vrednic fiind de numele său,
mare s’a arătat spre a-i mântui pe cei aleşi,a
spre a-i pedepsi pe vrăjmaşii răzvrătiţi,
pentru ca Israel să intre în moştenirea sa.
2 Cât de măreţ a fost el atunci când şi-a ridicat mâinile
şi şi-a întins sabia asupra cetăţilor!
3 Cine, mai înainte, a fost ca el?:
căci el a purtat războaiele Domnului.
4 Oare nu prin mâna lui s’a oprit soarele
şi o singură zi s’a făcut cât două?
5 Pe Stăpânul Cel-Preaînalt L-a chemat
când vrăjmaşii îl strâmtorau din toate părţile,
iar Domnul, Marele, i-a plinit dorinţa
cu ploaie grea de grindină, cum nu s’a mai văzut;
6 el a dezlănţuit război împotriva unui neamb
şi pe potrivnici, în chiar căderea lor, i-a nimicit,
pentru ca neamurile să cunoască puterea armelor lui
şi că el în faţa Domnului ducea războiul.

7 Căci el mergea urmându-L pe Domnul;
în zilele lui Moise şi-a dovedit evlavia,
el şi Caleb, fiul lui Iefone,
punându-se’mpotriva gloatei
şi’mpiedicând poporul să păcătuiască
şi amuţind murmurele cele rele.
8 Tot ei, cei doi, au fost singurii izbăviţi
din şase sute de mii de pedestraşi,
ca să poată intra în moştenire,
în ţara unde curge lapte şi miere.
9 Domnul i-a dat tărie lui Caleb
– şi i-a rămas până la bătrâneţe –
să se aburce pe înălţimile ţării
pe care urmaşii săi aveau s’o ţină’n moştenire,
10 aşa ca toţi fiii lui Israel să vadă
cât e de bine să-L urmezi pe Domnul.

11 Iar judecătorii, fiecare pe numele lui,
a căror inimă nu s’a desfrânatc
şi care nu s’au întors de la Domnul,
fie-le amintirea întru binecuvântare!
12 Înflorească-le oasele de unde sunt,
numele lor să se înnoiască
în fiii acestor oameni străluciţi!

13 Samuel a fost iubit de Domnul său;
profet al Domnului, el a întemeiat regalitatea
şi a uns cârmuitori peste poporul său.
14 Următor al legii Domnului, a judecat adunaread,
iar Domnul l-a cercetat pe Iacob.
15 Credincioşia sa l-a arătat profet adevărat
şi cuvântul său l-a dovedit credincios în vedenii.
16 El L-a chemat pe Domnul-Cel-Puternic
când vrăjmaşii îl strâmtorau din toate părţile
şi I-a adus ca jertfă un miel de lapte.
17 Domnul a tunat din cer
şi cu mare vuiet a făcut să I se-audă glasul;
18 pe dregătorii Tirienilor i-a nimicit
şi pe toţi mai-marii Filistenilor.
19 Şi, înainte de vremea somnului său celui veşnic,
a mărturisit înaintea Domnului şi a unsului Său:
„Pe nimeni nu l-am despuiat de bunurile sale,
nici cel puţin de sandale”.
Şi nimeni nu l-a învinovăţit.
20 Şi chiar după ce a adormit, el încă a mai profeţit
şi i-a prevestit regelui sfârşitul;
din pământ şi-a ridicat glasul să profeţească,
să şteargă nedreptatea poporului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.