×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

Capitolul 45

Lauda părinţilor: Moise, Aaron, Finees.

1 Şi din el a odrăslit un om de omenie
care a aflat bunăvoinţă în ochii fiecăruia,
cel iubit de Dumnezeu şi de oameni:
Moise, a cărui amintire e binecuvântată.
2 Slavă i-a dat asemenea cu a sfinţilora
şi mare l-a făcut, temut de vrăjmaşi.
3 Prin cuvintele lui a făcut să înceteze plăgileb
si l-a preamărit în fata regilorc;
porunci i-a dat pentru poporul său
şi i-a arătat câte ceva din slava Sa.
4 Pentru credincioşia şi blândeţea lui, l-a sfinţit,
alegându-l dintre toţi purtătorii de trup.
5 El l-a făcut să-I audă glasul
şi să intre în norul întunecos,
porunci i-a dat, stând faţă către faţă,
lege de viaţă şi ştiinţă,
ca să-l înveţe pe Iacob legământul
şi pe Israel, judecăţile Sale.d

6 L-a ridicat pe Aaron, un sfânt asemenea cu el,
fratele lui, din seminţia lui Levi.
7 L-a rânduit ca veşnic legământ
şi i-a dat preoţia poporului.
L-a fericit cu rânduială bună
şi l-a încins cu un veşmânt de slavă;
8 cu strălucire desăvârşită l-a îmbrăcat
şi cu podoabe bogate l-a încărcat,
pantaloni, veşmânt lung şi efod;
9 cu rodii mărunte l-a înconjurat
şi cu mulţimea unor clopoţei de aur, de jur-împrejur,
care sunau la fiecare pas şi se auzeau în templu
ca amintire pentru fiii poporului său;
10 şi cu veşmânt sfinţit, de aur, de mătase stacojie
şi de porfiră – lucrare de meşter ţesător –,
cu pieptarul judecăţii, în care se aflau Urim şi Tumime,
făcut din fire stacojii – lucru de meşter –,
11 cu pietre scumpe, săpate ca nişte peceţi,
încrustate în aur – lucrare de giuvaiergiu –,
spre a fi pomenire, prin scrisul săpat în ele,
după numărul seminţiilor lui Israel;
12 cunună de aur i-a pus peste tiară,
având, săpată’n ea, inscripţia sfinţeniei,
în semn de mare cinste, lucrare măiestrită,
spre desfătarea ochilor, podoabă ne’ntrecută.
13 Înainte de el nu s’au văzut asemenea lucruri
şi nicicând un străin nu s’a’mbrăcat cu ele,
ci numai fiii săi
şi urmaşii lor, pe’ntotdeauna.
14 Jertfele lui se mistuiau de tot,
de două ori pe zi, şi fără încetare.
15 Moise l-a umplut de darf
şi l-a uns cu untdelemn sfinţit,
ceea ce i-a fost legământ veşnic
– lui şi urmaşilor lui, cât va dura cerul –
să slujească şi să-şi plinească preoţia
şi să-şi binecuvinteze poporul în numele Domnului.
16 El l-a ales, dintre toţi cei vii,
să-I aducă Domnului prinoase,
tămâie şi miresme binemirositoare întru pomenire,
să facă rugăciuni de ispăşire pentru poporul Său.
17 Prin poruncile Lui i-a dat putere
peste aşezămintele de judecată,
să-l înveţe pe Iacob poruncile Lui
şi să-l lumineze pe Israel cu legea Sa.
18 Dar oameni străini s’au ridicat împotrivă-i
şi l-au gelozit în pustie,
oamenii lui Datan şi Abiron
şi adunătura lui Core, aprinşi de mânie.
19 Domnul însă a văzut şi nu I-a plăcut:
nimiciţi au fost întru iuţimea mâniei Sale,
întru minunile făcute împotriva lor,
mistuindu-i în flăcările focului Său.
20 Slavei lui Aaron i-a mai adăugat ceva
care să-i fie din neam în neam:
ca parte a lui, pârga roadelor timpurii
şi, în primul rând, pâine din destul;
21 într’adevăr, ei mănâncă jertfele Domnului,
pe care le-a dat lui şi urmaşilor lui.
22 Numa’n pământul poporului nu are moştenire,
o anume parte a lui nu va fi întru popor,
căci „El e partea şi moştenirea ta”.g

23 Finees, fiul lui Eleazar, este al treilea în mărire,
de vreme ce a arătat râvnă în frica Domnului
şi s’a ţinut drept în faţa răzvrătirii poporului
cu bunătatea şi sârguinţa sufletului său
şi a dobândit iertare pentru Israel.
24 De aceea s’a făcut cu el un legământ de pace,
să fie el întâistătător al templului şi al poporului Său,
pentru ca a lui şi a urmaşilor săi
să fie stăpânia preoţiei în veci.
25 A mai fost şi legământul făcut cu David,
fiul lui lesei, din seminţia lui Iuda;
dar moştenirea regelui trece numai de la fiu la fiu,
în timp ce moştenirea lui Aaron trece la toţi urmaşii luih.
26 Domnul să pună înţelepciunea în inima voastră
ca să-I judecaţi cu dreptate poporul,
în aşa fel încât bunătăţile acestuia să nu piară,
şi nici slava lui din seminţia lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.