×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

Capitolul 44

Lauda părinţilor: Enoh, Noe, Avraam, Isaac, Iacob.

1 Să-i lăudăm pe oamenii de seamă,
pe părinţii noştri, după neamul lor.
2 Multă mărire a făcut Domnul,
din veacuri vechi îi este măreţia.
3 Pe-atunci erau stăpâni în regatele lor,
oameni vestiţi prin putere,
sfetnici prin iscusinţa minţii,
purtători de profeţii,
4 cârmaci ai poporului prin sfaturile lor,
prin priceperea de a învăţa poporul,
prin înţeleptele rostiri din ceea ce învăţaseră;
5 unii izvodeau cântări armonioase,
alţii scriau istorisiri în versuri;
6 erau bogaţi, înzestraţi cu putere,
trăind cu pace în locuinţele lor.
7 Toţi s’au preamărit în generaţiile lor,
mândrie au fost în zilele lor.
8 Unii din ei au lăsat un nume
pe care-l amintim în laudele noastre;
9 din alţii însă n’a mai rămas nici o amintire:
pierit-au ca şi cum n’ar fi fost,
sunt şi acum ca şi cum n’ar fi fost,
şi tot aşa, după ei, copiii lor.
10 Iată însă şi oameni de bine,
ale căror fapte de dreptate n’au fost date uitării.
11 Bogată moştenire îşi află în urmaşi:
mlădiţele care-au crescut din ei.
12 Urmaşii lor sunt fii ai legământului,
copiii lor, asemenea cu ei.
13 Urmaşii lor rămân pentru vecie,
iar slava lor nicicând nu se va şterge.
14 Trupurile lor cu pace au fost îngropate,
iar numele lor e viu din neam în neam.
15 Popoarele le povestesc înţelepciunea,
lauda lor se’nalţă’n adunări.

16 Enoh i-a plăcut Domnului şi a fost strămutat,
pildă, pentru generaţii, de pas înnoitor.a

17 Noe s’a aflat desăvârşit şi drept;
la vremea mâniei a devenit împăcare:
prin el a rămas pe pământ o rămăşiţăb
atunci când s’a petrecut potopul.
18 Legăminte veşnice s’au rânduit cu el,
aşa ca nici un trup să nu mai fie nimicit de un potop.

19 Avraam e marele părinte al multor neamuri;
nu s’a aflat un altul să-i semene în slavă:
20 A păzit legea Celui-Preaînalt,
a făcut cu El un legământ,
în trupul său şi-a scris el legământulc
şi credincios s’a arătat în încercare.
21 Iar Dumnezeu l-a’ncredinţat prin jurământ
că în urmaşii lui se vor binecuvânta neamurile,
că-l va înmulţi ca pulberea pământului,
că pe urmaşii lui îi va înălţa cum sunt stelele
şi le va da ca moştenire
din mare pân’ la mare
şi de la Râu pân’ la marginile pământului.d
22 Aceeaşi încredinţare i-a dat-o lui Isaac,
de dragul lui Avraam, părintele său.
23 Binecuvântarea tuturor oamenilor, precum şi legământul
le-a odihnit pe capul lui Iacob;
l-a întărit în binecuvântări
şi lui i-a dat moştenirea;
şi i-a osebit părţile
şi le-a împărţit celor douăsprezece triburi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.