×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

Capitolul 41

Moartea. Pedeapsa nelegiuiţilor. Numele bun. Adevărata şi falsa ruşine.

1 O, moarte, cât de amară îţi este amintirea
la omul care trăieşte paşnic în bunurile sale, la omul fără griji, care sporeşte’n toate şi care încă mai poate gusta dumicatul!
2 O, moarte, cât de binevenită îţi este hotărârea
la omul nevoiaş şi sleit de puteri,
la bătrânul împovărat de ani, chinuit de griji,
nemulţumit, la capătul răbdării!
3 Nu te teme de hotărârea morţii;
gândeşte-te la înaintaşii şi la urmaşii tăi;
4 e legea dată de Domnul pentru fiece trup;
la ce bun să te împotriveşti bunului plac al Celui-Preaînalt?a
Că trăieşti zece ani, o sută sau o mie,
în groapă nimeni nu te mustră c’ai fi trăit prea mult…b

5 Copiii păcătoşilor devin copii urâcioşi,
care bântuie casele nelegiuiţilor.
6 Moştenirea copiilor păcătoşilor se duce de râpă,
iar ocara se prelungeşte în urmaşii lor.
7 Un tată nelegiuit e ocărât de propriii săi copii,
că de la el le vine ocara.
8 Vai vouă, oameni nelegiuiţi,
că aţi părăsit legea Dumnezeului Celui-Preaînalt!;
9 la naştere, vă naşteţi pentru blestem,
la moarte, pentru voi va fi blestemul.
10 Tot ce vine din pământ, în pământ se duce;
aşa-i şi cu nelegiuiţii: din blestem, în nimicire.

11 Jale e omul în trupul său,
iar numele blestemat al păcătoşilor se va stinge.
12 Ai grijă de numele tău, că el îţi va rămâne
mai mult decât o mie de averi în aur.
13 O viaţă fericită durează un anumit număr de zile,
dar un nume de cinste rămâne pe’ntotdeauna.

14 Fiilor, păstraţi-mi în pace învăţătura:
Înţelepciunea tăinuită e comoară de nevăzut:
cui îi poate fi de folos?
15 Mai bun e omul care-şi ascunde prostia
decât cel ce-şi ascunde înţelepciunea.
16 Aşadar, ruşinaţi-vă după cum vă spun eu,
că nu orice fel de ruşine e la locul ei şi nu toate îşi au preţ întru totul.
17 Ruşinează-te de desfrânare, în faţa tatălui şi a mamei,
de minciună, în faţa celui mare şi a celui puternic;
18 de greşală, în faţa judecătorului şi a dregătorului;
de nelegiuire, în faţa adunării poporului;
19 de nedreptate, în faţa fârtatului şi a prietenului;
de furt, în faţa oamenilor cu care trăieşti.
20 În faţa adevărului lui Dumnezeu şi a Legământului Său:
[ruşinează-te] să-ţi întinzi coatele pe masăc,
21 să înjuri când primeşti sau când dai,
să nu le răspunzi celor ce te salută,
22 să-ţi opreşti privirea pe o desfrânată,
să-ţi întorci faţa dinspre unul de-ai tăi,
23 să-ţi însuşeşti partea altuia sau darul ce i s’a făcut,
să furi din ochi o femeie cu bărbat,
24 să ai prea mult de-a face cu slujnica acestuia,
– nu te apropia de patul ei! –,
25 să ai vorbe de ocară pentru prietenii tăi
– nu mustra după ce ai dat! –,
26 să mai spui o dată ceea ce ai mai spus
şi să dezvălui tainele.
27 Atunci vei cunoaşte adevărata ruşine
şi vei afla har în faţa a tot omul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.