×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

Capitolul 39

Despre cel ce lucrează cu mintea.

1 Dar altceva-i cu cel ce-şi pune sufletul
să cugete la legea Celui-Preaînalt:
acela scrutează înţelepciunea tuturor celor de demult
şi-şi ia răgaz să vadă profeţiile;
2 păstrează spusele oamenilor de seamă
şi pătrunde’n subţirimea parabolelor,
3 scormoneşte înţelesul ascuns al proverbelor
şi fără’ncetare se-afundă în taina zicalelor.
4 Slujba lui e printre cei mari
şi-i de găsit în faţa căpeteniilor;
călătoreşte prin ţări străine,
căci el printre oameni a cumpănit binele şi răul.
5 Încă din zori şi’nalţă inima
spre Domnul Care l-a făcut,
se roagă’n faţa Celui-Preaînalt,
gura şi-o deschide spre rugă
şi pentru păcatele sale se roagă.
6 Şi dacă Domnul, Marele, o vrea,
umplut va fi cu duhul înţelegerii:
atunci îşi va revărsa cuvintele propriei lui înţelepciuni
şi’n rugăciune îl va lăuda pe Domnul.
7 Sfatului şi ştiinţei sale le va da un drum
şi va cugeta la ceea ce în el e taină;
8 va arăta ceea ce el însuşi a învăţat
şi se va lăuda în legea legământului Domnului.
9 Mulţi îi vor lăuda priceperea
care nicicând nu va fi dată uitării;
pomenirea lui nu se va stinge,
numele său viu va fi din neam în neam.
10 Neamurile-i vor povesti înţelepciunea,
lauda lui, în gura adunării.
11 Dacă trăieşte mult, lasă un nume mai slăvit decât altele o mie,
iar dacă moare, aceasta-i e de-ajuns.a

12 Mai am de spus şi cele ce-am gândit,
căci mă simt plin ca luna când e plină.
13 Ascultaţi-mă, voi, fiii mei cei cuvioşi, şi odrăsliţi
ca trandafirul ce creşte lângă un curs de apă
14 şi răspândiţi miresme ca tămâia
şi înfloriţi asemeni unui crin
şi’mprăştiaţi arome, şi laude cântaţi
şi binecuvântaţi-L pe Domnul în toate lucrurile Lui.
15 Daţi slavă numelui Său
şi’ntru lauda Lui mărturisiţi-vă
cântând din buze şi din harpe,
şi’ntru mărturisire să rostiţi aşa:
16 Lucrurile Domnului sunt, toate, foarte bune
şi orice poruncă a Lui fi-va [plinită] la timp.
Nu ai de ce să zici: „Ce e aceasta?”, sau: „De ce e cealaltă?”,
căci toate vor fi cercetate la vremea lor.
17 La porunca Lui, apa s’a oprit ca o grămadă,b
la un cuvânt al gurii Sale au fost adunările apelor.
18 La porunca Lui, s’a făcut tot ce I-a plăcut
şi nimeni nu-I poate împiedica puterea de a mântui.
19 Toate faptele oamenilor se află’n faţa Lui,
de ochii Lui nu-i chip să poţi să scapi;
20 văzul Său se’ntinde din veşnicie până’n veşnicie
şi’n faţa Lui nimic nu-i de mirare.
21 Nu ai de ce să zici: „Ce e aceasta?”, sau: „De ce e cealaltă?”,
căci toate-au fost făcute cu un anume scop.
22 Binecuvântarea Lui se revarsă ca un fluviu,c
şi ca un potop adapă pământul;
23 dar tot aşa mânia le-o dă, ca parte, neamurilor,
precum, tot El, apa dulce a prefăcut-o’n sărătură.
24 Căile Lui sunt netede pentru sfinţi,
dar pentru nelegiuiţi sunt pline de piedici.
25 Încă de la’nceput, bunătăţile au fost făcute pentru cei buni,
iar cele rele, pentru păcătoşi.
26 Trebuinţele de căpetenie pentru viaţa omului
sunt: apa, focul, fierul, sarea,
făina de grâu, mierea, laptele,
sângele de strugure, untdelemnul şi îmbrăcămintea;
27 toate acestea sunt bunuri pentru cei cuvioşi,
aşa cum pentru păcătoşi se prefac în rele.
28 Sunt vânturi făcute să aducă pedeapsă,
în a căror urgie se dezlănţuie harapnice;
în timp ce nimicesc, mânia şi-o revarsă,
îmblânzind mânia Celui ce le-a făcut.
29 Foc, grindină, foamete şi ciumă,
toate acestea au fost făcute pentru pedeapsă;
30 dinţi de fiară, scorpioni şi vipere
şi sabie răzbunătoare ce pedepseşte necredincioşii
31 se veselesc de poruncile Lui
şi gata sunt pe pământ la vreme de nevoie
şi-atunci când vine vremea nu-I ies din cuvânt.
32 Iată de ce, de la’nceput, am hotărât,
am cugetat şi-am scris:
33 „Lucrurile Domnului sunt, toate, bune;
pe cele de trebuinţă le dă la vremea lor.
34 Şi nu se poate zice: Acesta-i mai rău decât acela!,
căci toate, la vremea lor, îşi vor arăta folosul.
35 Şi acum, cântaţi cu toată inima şi cu toată gura
şi binecuvântaţi numele Domnului!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.