×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

Capitolul 37

Prieten şi prieten. Sfătuitor bun sau rău. Înţelepciune adevărată sau falsă. Despre cumpătare.

1 Tot prietenul zice: „Şi eu îi sunt prieten”;
dar acela nu e prieten decât cu numele.
2 Nu te cuprinde oare o tristeţe de moarte
când un fârtat sau un prieten ţi-a devenit duşman?
3 O, născocire vicleană, de unde te-ai ivit
să acoperi pământul cu înşelăciune?
4 Fârtatul prietenului se bucură de bucuria acestuia,
dar la vreme de necaz i se întoarce împotrivă.a
5 Fârtatul îşi ajută prietenul spre folosul său propriu,
iar dacă e să se lupte, pune mâna pe armă.
6 Nu-ţi uita prietenul din cugetul tău.
şi, când eşti bogat, nu-i pierde amintirea!

7 Tot sfetnicul îşi laudă sfatul,
dar e câte unul care dă sfaturi urmărindu-şi interesul.b
8 Ţine-te bine faţă de cel ce dă sfaturi
şi întreabă-te mai întâi ce-i trebuie lui
– căci el dă sfaturi în interesul lui –,
ca nu cumva să ridice pretenţii asupra ta
9 şi să-ţi zică: „Bună-i calea ta!”,
după care pândeşte să vadă ce ţi se va întâmpla.
10 Nu cere sfat de la cel ce te priveşte pe furiş
şi ascunde-ţi gândurile de cei ce te invidiază.
11 Nu te sfătui: cu o femeie despre potrivnica ei,
cu un fricos despre război,
cu un negustor despre schimb,
cu cel ce cumpără despre cel ce vinde,
cu cel invidios despre recunoştinţă,
cu un zgârcit despre binefacere,
cu un leneş despre orice fel de muncă,
nici cu simbriaşul pe un anc despre a duce ceva pân’la capăt,
nici cu sluga leneşă despre o treabă grea;
pe astfel de oameni să nu te sprijini în nici un fel de sfat.
12 Dar ţine-te aproape de omul evlavios
pe care-l ştii că păzeşte poruncile,
al cărui suflet e pe inima ta
şi care, dacă tu cazi, va suferi cu tine.
13 Apoi, ţine-te strâns de sfatul inimii tale,
că nici un altul nu-ţi este mai credincios decât el.
14 Căci sufletul omului îl face mai veghetor
decât şapte străji ce stau de veghe pe un deal.
15 Şi, peste toate acestea, roagă-L pe Cel-Preaînalt
să-ţi îndrumeze paşii întru adevăr.

16 Începutul oricărui lucru: cuvântuld;
înainte de orice faptă: sfatule.
17 Rădăcina gândurilor e inima
şi odrăsleşte patru vlăstare:f
18 binele şi răul, viaţa şi moartea,
iar cea care pururea le stăpâneşte e limba.
19 Unul e iscusit să-i înveţe pe mulţi,
dar pentru el nu-i bun de nimic.
20 Urât e cel ce se-arată înţelept doar prin vorbe:g
acela va sfârşi prin a muri de foame,
21 căci Domnul nu l-a învrednicit cu dar:
nu are’n el nici o înţelepciune.
22 Unul e înţelept pentru sine însuşi
şi roadele priceperii rostite de el sunt vrednice de crezare.
23 Omul înţelept îşi învaţă poporul,
iar roadele priceperii sale sunt vrednice de crezare.
24 Omul înţelept e încărcat de binecuvântări
şi toţi cei care-l văd îl fericesc.
25 Viaţa unui om are un anumit număr de zile,
dar zilele lui Israel sunt nenumărate.
26 Înţeleptul în mijlocul poporului său îşi dobândeşte încrederea:
numele său, veşnic va fi viu.

27 Fiule, pentru felul tău de viaţă cercetează-te pe tine însuţi,
vezi ce e rău şi ce nu ţi se potriveşte.
28 Căci totul nu-i pe potriva tuturor
şi nu toţi iubesc totul.
29 În nici o desfătare să nu fi nesăţios
şi nu te arunca asupra mesei pline;
30 că din mâncarea prea multă vine boala
şi necumpătarea ajunge la’ngreţoşare.
31 Mulţi au murit fiindc’au mâncat prea mult,
dar cel cumpătat îşi va spori viaţa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.