×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

Capitolul 35

Legea şi jertfele. Dreptatea dumnezeiască.

1 Cel ce păzeşte legea înmulţeşte jertfele,
cel ce ia aminte la porunci aduce jertfă de mântuire;
2 cel ce mulţumeşte aduce jertfă de făinuţă de grâu,
iar cel ce face milostenie aduce jertfă de laudă.
3 Plăcut îi este Domnului cel ce se’ndepărtează de rău:
jertfă de ispăşire e’ndepărtarea de nedreptate.
4 Nu te arăta’n faţa Domnului cu mâinile goale,
căci toate acestea sunt roadă poruncii.
5 Jertfa omului drept îngraşă jertfelnicul
şi lina ei mireasmă se duce’n faţa Celui-Preaînalt.
6 Bineplăcută e jertfa omului drept,
iar amintirea ei nu va fi uitată;
7 cu mărinimie slăveşte-L pe Domnul
şi nu fi zgârcit cu pârga din mâinile tale.
8 Când dai, să ai faţa voioasă
şi cu bucurie să sfinţeşti zeciuiala.
9 Dă-I Celui-Preaînalt după cât ţi-a dat
şi cu mărinimie, după puterile tale;
10 căci Domnul îşi plăteşte datoria
şi-ţi va întoarce înşeptit.
11 Nu încerca să-L cumperi prin daruri:
nu le va primi; nu te sprijini pe o jertfă nedreaptă;
12 căci Domnul e judecător
şi nu cată la faţa nimănui;
13 nu primeşte de la nimeni în dauna săracului,
El ascultă cererea celui asuprit,
14 nu dispreţuieşte ruga orfanului,
şi nici pe văduva care I se plânge.
15 Oare lacrimile văduvei care-i curg pe obraji
şi strigătul ei nu-l învinovăţesc pe cel ce i le-a făcut să curgă?

16 Bineplăcut e cel ce slujeşte cu toată inima:
rugăciunea lui ajunge pân’la nori.
17 Rugăciunea smeritului străpunge noriia
şi până nu răzbeşte nu se va alina
18 şi nu se potoleşte până când Cel-Preaînalt n’o cercetează,
până când nu-i judecă pe cei drepţi şi le face dreptate.
19 Domnul nu va zăbovi
şi răbdare nu va avea
20 până când nu va zdrobi rărunchii celor lipsiţi de milă
şi nu Se va răzbuna pe neamurib,
21 până când nu va stârpi mulţimea neruşinaţilor
şi nu va zdrobi sceptrele celor nedrepţi,
22 până când nu-i va da fiecăruia după faptele lui
şi [va plăti] faptele oamenilor după gândurile lor,
23 până când nu va judeca pricina poporului Său
şi nu-l va veseli cu mila Sa.
24 Frumoasă e mila la vremea necazului,
ca norii de ploaie la vreme de secetă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.