×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

Capitolul 33

Frica de Domnul (continuare). Dumnezeu, Stăpânul a toate. Gândul autorului. Nu-ţi înstrăina bunurile înainte de moarte. Cum să te porţi cu robii.

1 Celui ce se teme de Domnul nu i se va întâmpla nici un rău,
şi chiar în încercări va fi izbăvit.
2 Omul înţelept nu urăşte legea,
dar cel ce se joacă cu eaa e ca o corabie în furtună.
3 Omul cu minte are încredere în lege:
pentru el, legea e vrednică de crezare ca o întrebare-răspunsb.
4 Pregăteşte-ţi cuvântul, şi astfel vei fi ascultat;
adună-ţi gândurile înainte de a răspunde.
5 Inima prostului e ca o roată de car
şi ca osia pe care ea se’nvârte, aşa îi e gândirea.
6 Armăsarul e ca un prieten zeflemist:
sub oricine-l încalecă, nechează.

7 De ce o zi e mai lungă decât alta,
de vreme ce, în toate zilele anului, toată lumina vine de la soare?c
8 Prin ştiinţa Domnului s’au deosebit,
El a rânduit zile de lucru şi sărbători;
9 pe unele le-a înălţat şi le-a sfinţit,
pe altele le-a pus în numărul zilelor obişnuite.
10 Toţi oamenii vin din ţărână,
din pământ a fost zidit Adam.
11 În nemărginita Sa ştiinţă, Domnul i-a deosebit
şi fiecăruia i-a dat o altă cale;
12 din ei, pe unii i-a binecuvântat şi înălţat,
din ei, pe unii i-a sfinţit şi i-a apropiat,
pe alţii i-a blestemat şi i-a umilit
şi i-a răsturnat de unde erau.
13 Ca lutul în mâna olarului
care face din el ce vrea,
aşa sunt oamenii în mâna Celui ce i-a făcut
şi care le plăteşte după judecata Lui.
14 Faţă’n fată cu răul e binele,
faţă’n faţă cu moartea e viaţa;
tot astfel, faţă’n faţă cu evlaviosul e păcătosul.
15 Ia seama la toate lucrurile Domnului:
toate sunt perechi şi stau faţă’n faţă.

16 Iar eu, deşi venit la urmă, am stat de veghe
ca un culegător de struguri după culesul viei.
17 Cu binecuvântarea Domnului, am sosit cel dintâi
şi ca orice culegător de struguri am umplut teascul.
18 Vedeţi că eu nu m’am ostenit doar pentru mine,
ci pentru toţi cei ce caută învăţătura.
19 Ascultaţi-mă, fruntaşi ai poporului,
şi voi, cârmaci ai obştii, luaţi aminte!

20 Fiului tău, femeii tale, fratelui tău, prietenului tău,
nu le da putere asupră-ţi în timpul vieţii tale.d
Bunurile tale nu i le da altuia:
s’ar putea să-ţi pară rău şi să le ceri înapoi cu roagă.
21 Atât cât trăieşti şi ai în tine suflare,
nu te da în puterea nimănui;
22 că e mai bine să se roage de tine copiii tăi
decât să câţi tu la mâna lor.
23 În tot ce faci, poartă-te ca un stăpân,
pe faima cinstei tale să nu îngădui pată.
24 Doar când zilele vieţii tale s’au mistuit,
atunci, la vremea morţii, atunci să-ţi împărţi moştenirea.

25 Nutreţ, ciomag şi povară măgarului,
pâine, certare şi muncă servitorului.
26 Fă-l pe sclav să muncească, iar tu vei afla odihnă;
lasă-i mâinile libere, şi va căuta libertatea.
27 Jugul şi hamul încovoaie grumazul,
iar pe sluga vicleană, cazna şi schingiuirea.
28 Pune-l la treabă, să nu se’nveţe trândav,
că trândăvia îl învaţă multe rele;
29 dă-i de lucru, aşa cum i se cuvine,
iar dacă nu ascultă, pune-i picioarele’n butuci.
30 Dar faţă de nimeni să nu întreci măsura
şi nimic să nu faci fără dreptate.
31 Ai un servitor?: să-ţi fie cum îţi eşti,
căci în sânge ţi l-ai dobândit.e
32 Ai un servitor?: poartă-te cu el ca şi cu un frate,
că ai nevoie de el aşa cum ai de tine.
33 Dacă tu te porţi rău cu el, iar el o ia la fugă,
pe care drum vei apuca să-l cauţi?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.