×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

Capitolul 32

A fi în capul mesei. Cum să vorbeşti la ospeţe. Frica de Domnul.

1 Te-au pus în capul mesei?a: Să nu ţi-o iei în cap,
ci fii între ceilalţi ca unul din ei;
ai grijă de ei şi pe urmă aşază-te.
2 După ce ţi-ai făcut pe deplin datoria, ia loc
ca să te bucuri împreună cu ei
şi să primeşti cununa bunei rânduieli.b

3 Vorbeşte, bătrâne, că aşa-ţi sade bine,
dar potolit la sunet: să nu împiedici muzica.
4 Când cântă cineva, nu risipi cuvinte
şi nu face pe înţeleptul atunci când nu e timpul.
5 Pecete de diamant pe o podoabă de aur,
aceasta-i muzica la un ospăţ;
6 pecete de smarald pe un giuvaier de aur,
aceasta-i melodia pe dulceaţa vinului.
7 Vorbeşte, tinere, dacă trebuie s’o faci,
şi numai dac’ai fost întrebat de două ori cel puţin.
8 Strânge-ţi cuvântarea: spune mult în cuvinte puţine;
fii ca unul care ştie, dar ştie şi să tacă.
9 În mijlocul celor mari nu te face egal cu ei,
şi dacă vorbeşte un altul, stăpâneşte-ţi limba.
10 Fulgerul merge înaintea tunetului:
aşa merge bunăvoinţa înaintea omului cu bun simţ.
11 Când a venit vremea, ridică-te, nu te lungi la vorbă,
du-te drept acasă şi nu hoinări.
12 Acolo, umple-ţi timpul făcând ce-ţi place,
dar nu păcătui prin vorbe nesăbuite.
13 Pentru toate acestea binecuvintează-L pe Cel ce te-a făcut
şi care te încântă cu bunătăţile Lui.

14 Cel ce se teme de Domnul Îi primeşte învăţătura
şi cei ce-L caută încă din zori, Îi află bunăvoinţa.
15 Cel ce caută legeac se îndestulează cu ea,
dar cel făţarnic îşi află’n ea căderea.
16 Cei ce se tem de Domnul află ce e drept
şi ca o lumină le va străluci judecata.
17 Omul păcătos se fereşte de mustrare
şi se dă după deget aşa cum crede’el.
18 Omul învăţat nu dispreţuieşte sfatul;
străinul şi trufaşul nu ştiu de frică.
19 Nu face nimic fără să cugeti
şi nu-ţi va părea rău de ceea ce ai făcut.
20 Nu merge pe un drum desfundat,
ca să nu te împiedici în pietriş.
21 Nu te încrede în drumul netedd 22 şi fereşte-te de copiii tăi. 23 În tot ce faci, ai încredere în tine,
că aceasta e paza poruncilor.
24 Cel ce se încrede în lege ia aminte la porunci;
cel ce se încrede în Domnul nu va suferi nici o pagubă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.