×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

Capitolul 30

Învăţătura copiilor. Despre sănătate. Despre bucurie.

1 Cel ce-şi iubeşte copilul nu-şi cruţă varga,
pentru ca la urmă să se bucure de el.
2 Cel ce-şi creşte bine copilula, o face spre folosul lui
şi printre cunoscuţi va fi mândru de el.
3 Cel ce-şi învaţă copilul stârneşte gelozia duşmanului,
iar în faţa prietenilor va fi vesel.
4 Când un tată moare, e ca şi cum n’ar fi murit,
căci lasă după el pe cineva care-i seamănă;
5 trăind, l-a văzut şi s’a bucurat,
murind, nu e atins de tristeţe;
6 duşmanilor săi le lasă pe cineva să-l răzbune,
iar prietenilor, pe cineva care să le facă bine.
7 Cel ce-şi răsfaţă copilul îşi va lega rănile
şi la fiece strigăt îi vor tresări măruntaiele.
8 Calul neîmblânzit devine nărăvaş,
iar copilul lăsat de capul lui devine obraznic.
9 Răsfaţă-ţi copilul şi el te va tiraniza;
joacă-te cu el, şi el te va întrista.b
10 Nu râde cu el, ca nu cumva să plângi cu el
şi, până la urmă, să scrâşneşti din dinţi.
11 Câţ e tânăr, nu-l lăsa în voia lui; 12 cât e necopt, gâdilă-i coastele,
ca nu cumva, scăpat din frâu, să nu te mai asculte.
13 Creşte-ţi bine copilul şi fă-l să muncească
dacă vrei să nu te poticneşti în obrăznicia lui.

14 Mai bun e un sărac sănătos şi trupeş
decât un bogat cu carnea biciuită.c
15 Sănătatea şi vigoarea preţuiesc mai mult decât tot aurul,
iar trupul vânjos, mai mult decât o nemăsurată avere.
16 Nici o bogăţie nu-i mai presus de sănătatea trupului
şi nici o veselie mai presus de bucuria inimii.
17 Mai bună e moartea decât o viaţă amară
şi veşnica odihnă decât o boală fără sfârşit.
18 Bunătăţi îmbiate unei guri închise,
aşa-s bucatele pe un mormânt.
19 La ce bun să-i aduci prinoase unui idol
dacă el nici nu mănâncă, nici nu simte?;
aşa-i cu cel izgonit de Domnul:
20 vede cu ochii şi oftează,
aşa cum oftează un famen când strânge’n braţe o fecioară.

21 Nu-ţi lăsa sufletul pradă tristeţii
şi nu te înnegura cu propriile-ţi gânduri.
22 Veselia inimii, aceasta-i viaţa omului;
bucuria omului îi prelungeşte viaţa.
23 Iubeşte-ţi sufletul şi alintă-ţi inima,
alungă-ţi întristarea,
căci întristarea pe mulţi i-a ucis şi’n ea nu-i nici un folos.
24 Gelozia şi furia scurtează viaţa,
iar grijile te’mbâtrânesc înainte de vreme.
25 Dacă stai la masă cu inimă luminoasă şi bună,
îţi priesc bucatele.d

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.