×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

Capitolul 26

Femeia virtuoasă şi femeia stricată. Ceea ce poate aduce tristeţe. Primejdiile negoţului.

1 Fericit e bărbatul unei femei bune;
numărul anilor lui va fi îndoit.
2 Femeia vrednică îşi înveseleşte bărbatul
şi-i va umple anii cu pace.
3 O soţie bună e o parte bună:
parte li se dă celor ce se tem de Domnul.
4 Bogat sau sărac, el are inima mulţumită
şi faţa lui e’n toată vremea veselă.
5 De trei lucruri mi se teme inima,
iar de al patrulea mă înspăimânt:
vorba de răua cutreierând cetatea, gloata aţâţată,
turnătoriab; toate acestea sunt mai rele decât moartea;
6 dar inimă-rea şi jale e gelozia unei femei pe o alta;
şi’n toate acestea se amestecă pleasna limbii!
7 Femeia rea e ca un jug al boilor ce nu se potrivesc;
cel care o ţine e asemenea celui ce a prins o scorpie.
8 Mare prilej de mânie e femeia beţivă:
ea nu va şti să-şi acopere ruşinea.
9 În neruşinarea ochilor şi în gene
recunoşti o femeie stricată.
10 Ţine-te bine’n faţa unei fete îndrăzneţe,
ca nu cumva, simţind că are mâna liberă, să folosească prilejul.
11 Fereşte-te să te iei după un ochi neruşinat şi nu te mira dacă te trage spre rău. 12 Aşa cum călătorul însetat îşi deschide gura
şi bea apă de unde se nimereşte,
tot astfel aceea se aşază’n faţa fiecărui ţăruş
şi’n faţa fiecărei săgeţi îşi deschide tolba.
13 Farmecul femeii îl încântă pe soţul ei
şi destoinicia ei îl împuterniceşte.
14 Femeia tăcută e un dar de la Domnul
şi nimic nu e mai de preţ decât cineva bine crescut.
15 Femeia cuviincioasă e un dar peste dar
şi cu nimic în lume nu poţi să preţuieşti un suflet curat.
16 Ca soarele ridicându-se în înălţimile Domnului,
aşa-i frumuseţea unei soţii bune între podoabele casei sale.
17 Ca lumina ce luminează în sfeşnicul cel sfânt,
aşa-i frumuseţea chipului într’un corp în floarea vârstei.
18 Ca un stâlp de aur pe postament de argint,
aşa-i frumuseţea pulpelor pe călcâie puternice.c
19 Fiule, păzeşte-te în floarea vârstei tale
şi nu-ţi da puterea pe mâna străinilor.
20 Caută ţarina cea mai reavănă din ţara tad
şi în ea seamănă-ţi grâul, încrezător în neamul tău cel bun;
21 în acest fel, vlăstarele pe care le laşi după tine
se vor mândri că sunt lăstari de viţă.
22 O femeie care se vinde e tot atât cât un scuipat,
dar cea măritată e ca un turn care veghează vecia.e
23 Femeia cutră va avea parte de un nelegiuit,
dar cea bine crescută, de un temător al Domnului.
24 Femeia neruşinată îşi va petrece viaţa în necinste,
dar fata cuviincioasă se va sfii chiar de bărbatul ei.f
25 Femeia obraznică va preţui cât un câine,
dar cea cuviincioasă se va teme de Domnul.
26 Femeia care-şi cinsteşte soţul va fi văzută de toţi ca înţeleaptă,
dar cea care şi-l necinsteşte va fi judecată de toţi ca o trufaşă netrebnică.
27 Femeia care ţipă şi toacă din gură
e o trâmbiţă care cheamă la luptă;
tot omul care are de-a face cu ea
îşi va petrece viaţa ca’n stare de război.

28 Un negustor cu greu scapă de ispită,
iar samsarul nu va rămâne fără păcat.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.