×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

Capitolul 25

Trei lucruri plăcute lui Dumnezeu şi trei urâte. Nouă lucruri fericite. Femeia rea.

1 Cu trei lucruri m’am înfrumuseţat
în faţa Domnului şi a oamenilor:a
unirea între fraţi, prietenia între vecini,
buna înţelegere între femeie şi bărbat.
2 Sunt însă trei feluri [de oameni] pe care sufletul meu îi urăşte
şi a căror viaţă mă scârbeşte:
săracul trufaş, bogatul mincinos,
bătrânul desfrânat şi cu mintea zburată.

3 Dacă la tinereţe n’ai adunat nimic,
cum vei găsi ceva la bătrâneţe?
4 Cât le stă de bine celor cărunţi să ştie să judece
şi celor bătrâni să cunoască sfatul!
5 Cât de frumoasă e înţelepciunea la bătrâni,
iar la cei ce se bucură de cinste, înţelegerea şi sfatul!
6 Cununa bătrânilor e c’au trecut prin multe,b
iar mândria lor, frica de Domnul.

7 Nouă lucruri sunt la care mă gândesc şi pe care le cred fericite,
iar pe un al zecelea am să vi-l spun:
omul care se bucură de copiii săi,
cel ce, în viaţă fiind, vede căderea vrăjmaşilor săi.
8 Ferice de cel ce trăieşte cu o femeie deşteaptă
şi care n’a alunecat datorită limbii
şi care n’a fost în slujba cuiva mai puţin vrednic decât el.
9 Ferice de cel ce a aflat înţelepciunea
şi de cel ce o pune în auzul celor ce-l ascultă.
10 Cât de mare este cel ce a aflat înţelepciunea!;
dar nu-i mai presus de cel ce se teme de Domnul.
11 Frica de Domnul pe toate le covârşeşte;
cel ce o are, cui va fi asemenea?

12 Frica de Domnul e începutul iubirii Lui,
dar prin credinţă se lipeşte omul de El.c
13 Toate rănile, dar nu o rană a inimii!;d
toate răutăţile, dar nu răutatea femeii!;
14 toate nenorocirile, dar nu o nenorocire din partea potrivnicului!;
toate nedreptăţile, dar nu o nedreptate din partea duşmanului!
15 Nici un venin nu-i mai rău ca veninul şarpelui
şi nici o ură nu-i mai mare ca ura vrăjmaşului.
16 Mai bine mi-ar fi să locuiesc cu un leu sau cu un balaur
decât cu o femeie rea.
17 Răutatea femeii îi schimonoseşte chipul
şi-i întunecă înfăţişarea, de parc’ar fi de urs.
18 Bărbatul ei sade la masă în mijlocul vecinilor
şi, fără să vrea, geme cu amar.
19 Orice răutate e mică pe lângă răutatea femeii:
partea păcătosului să i se-arunce’n cârcă!
20 Urcuş nisipos sub tălpile bătrânului,
aşa-i femeia limbută pentru un bărbat liniştit.
21 Nu te lăsa prins de frumuseţea femeii
şi n’o dori doar pentru că-i femeie!
22 E treabă de mânie, de dezgust şi de ruşine
ca o femeie să-şi întreţină bărbatul.
23 Inimă abătută, chip posomorât
şi rană pe inimă, iată ce face o femeie rea;
mâini sleite, genunchi slăbănogiţi,
iată ce face femeia care nu-şi fericeşte bărbatul!
24 Printr’o femeie a început păcatul
şi prin ea noi toţi murim.
25 Nu-i da apei nici un loc de ieşire,
şi nici femeii rele să aibă gura slobodă;
dacă nu se poartă pe placul tău,
desparte-ţi-o de trup!e

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.