×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

Capitolul 22

Leneşii. Copiii răi. Faţă’n faţă cu prostul. Omul hotărât. Prietenia.

1 Leneşul seamănă cu o piatră îmbăiată:
toţi vor şuiera spre el cu silă.
2 Leneşul seamănă cu o grămadă de bălegar:
cine-l atinge, îşi scutură mâna.
3 Un fiu prost crescut e ruşinea tatălui care i-a dat naştere;
iar când aşa este o fiică, ea s’a născut spre paguba lui.
4 Fiica înţeleaptă îşi va găsi un soţ,
dar cea neruşinată e tristeţea celui ce i-a dat naştere.
5 Obraznica îi face de ruşine şi pe tatăl, şi pe soţul ei
şi amândoi o dispreţuiesc.
6 Dojana nelalocul ei e ca o muzică în zi de jale. 7 Copiii care trăiesc cinstit şi au ce mânca
fac uitată obârşia sărmană a părinţilor lor.
8 Copiii dispreţuitori, rău crescuţi,
pătează obârşia neamului lor bun.a

9 A învăţa un prost e ca şi cum ai lipi cioburi,
ca şi cum ai trezi pe cineva zăpăcit de somn.
10 Cine stă de vorbă cu un prost vorbeşte unui adormit;
la sfârşit, va zice: „Despre ce e vorba?”
11 Plângi un mort, că şi-a pierdut lumina;
plângi un prost, că şi-a pierdut mintea;
plângi cu dulceaţă un mort, că şi-a aflat odihna;
dar prostului îi e mai bună moartea decât viaţa.
12 Pentru un mort, plângerea durează şapte zile;
dar pentru un prost şi un nelegiuit, toată viaţa lor.
13 Cu cel nebun nu te’ntinde la vorbă
şi nu te îndrepta spre cel nemintos;
fereşte-te de el, ca să nu ai necaz,
să fii scutit de nesimţirea lui;
îndepărtează-te de el: vei afla odihnă
şi tâmpeniile lui nu te vor face să caşti.
14 Ce e mai greu decât plumbul?
şi care-i este numele?: Nebunul.
15 E mai lesne să duci în spate nisip, sare şi fier
decât pe unul cu scrânteală la cap.
16 O încheietură de lemn legată’n zidărie
nu se va dezgărdina la un cutremur;
o inimă hotărâtă printr’un sfat chibzuit
nicicând nu se va teme.
17 Inima rezemată pe gândul înţelept
e ca o floare’n tencuialăb pe un perete neted.
18 Gardul înfipt pe vârful dealului
nu rămâne’n picioare când bate furtuna;
inima înspăimântată în cugetul prostului
nu rămâne’n picioare atunci când vine frica.

19 Cel ce înţeapă ochiul îl face să lăcrimeze,
iar cel ce înţeapă inima îi dă la iveală simţirile.
20 Cel ce dă cu piatra în păsări, le ia la goană,
iar cel ce ocărăşte un prieten strică prietenia.
21 Dacă scoţi sabia împotriva unui prieten
nu deznădăjdui: el poate să-şi revină;
22 dacă ţi-ai deschis gura împotriva unui prieten
nu deznădăjdui: poţi aştepta o împăcare;
acestea, în afară de insultă, dispreţ, trădarea unei taine, lovitura prin spate,
că din pricina lor prietenul ţi se va duce.
23 Câştigă-ţi încrederea prietenului atunci când e sărac,
pentru ca, atunci când va fi bogat, să te bucuri cu el de bunurile lui;
la vreme de necaz rămâi cu el,
pentru ca, dacă el moşteneşte, să moşteneşti şi tu cu el.
24 Aşa cum aburul cuptorului şi fumul se ivesc înaintea focului,
tot astfel, înaintea sângelui, înjurăturile.
25 Nu-mi e ruşine să apăr un prieten
şi de el nu mă voi ascunde;
26 şi dacă din pricina lui mi se’ntamplă vreun rău,
oricine va auzi, se va feri de el.
27 O, cine va pune pază gurii mele
şi pe buzele mele pecete de’nţelepciune,
aşa ca eu să nu cad din pricina lor
şi ca limba mea să nu-mi fie spre pierzare?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.