×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

Capitolul 2

A fi tare în încercări.

1 Fiule, dacă ţi-ai pus în gând să-L slujeşti pe Domnul,
pregăteşte-ţi sufletul pentru încercări.
2 Încordează-ţi inima şi fii tare,
iar la vreme de necaz să nu te tulburi.
3 Lipeşte-te de El şi nu te’ndepărta,
pentru ca’n ziua ta din urmă să fii înălţat.
4 Tot ce ţi se’ntâmplă, primeşte cu plăcere,
iar în necazurile smereniei tale fii răbdător;
5 căci în foc se lămureşte aurul,a
iar oamenii plăcuţi [Domnului], în cuptorul umilinţei.
6 Crede în El, iar El te va ajuta;
îndreaptă-ţi căile şi nădăjduieşte în El.
7 Voi, cei ce vă temeţi de Domnul, aşteptaţi-I mila
şi nu vă abateţi, ca nu cumva să cădeţi.
8 Voi, cei ce vă temeţi de Domnul, credeţi în El
şi răsplata voastră nu se va pierde.
9 Voi, cei ce vă temeţi de Domnul, nădăjduiţi în bine,
în veselia veşnică şi în milă.
10 Priviţi la vechile generaţii:
Cine a nădăjduit în Domnul şi a fost ruşinat?
sau cine s’a încrezut în El şi a fost părăsit?
sau cine L-a chemat şi n’a fost luat în seamă?
11 Căci îndurător şi milostiv este Domnul;
El iartă păcatele şi mântuieşte la vremea necazului.
12 Vai inimilor fricoase şi mâinilor slabeb
şi păcătosului care umblă pe două cărări!c
13 Vai inimii slabe!; neavând credinţă,
nici nu va fi apărată.
14 Vai vouă, celor ce v’aţi pierdut răbdarea!:
Ce veţi face când Domnul vă va cerceta?
15 Cei ce se tem de Domnul nu-I vor înfrunta cuvintele,
iar cei care-L iubesc îi vor păzi căile.
16 Cei ce se tem de Domnul caută ce-I place Lui,
iar cei care-L iubesc se satură cu Legea.
17 Cei ce se tem de Domnul îşi au inima gata oricând
şi’n faţa Lui îşi smeresc sufletul:
18 „Să cădem în mâinile Domnului,
iar nu in mâinile oamenilor;
că precum îi este slava,
aşa-I este şi mila!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.