×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

Capitolul 18

Măreţia şi mila lui Dumnezeu. Nimicnicia omului. Cum trebuie să dai. Fii cumpătat în vorbe şi cu luare-aminte împrejur.

1 Cel ce trăieşte veşnic a zidit totul laolaltă. 2 Doar Domnul singur e drept. 3 Nu este un altul în afară de El.
El cârmuieşte lumea cu palma mâinii Sale
şi totul se supune voii Sale;
căci, prin puterea Lui, e împăratul tuturor lucrurilor,
osebind în ele ce e sfânt şi ce e lumesc.a
4 Nimănui nu i-a dat putere să-I vestească lucrurile:
cine-I va pătrunde măreţiile?
5 Puterea slavei Sale, cine o va măsura?
şi cine-I va povesti milele?
6 În minunile Domnului e peşte putinţă să pătrunzi:
nimic de şters, nimic de adăugat.
7 Când omul a sfârşit, de fapt atunci începe,
iar când se opreşte, nu mai ştie nimic.b

8 Ce este omul? şi la ce poate fi bun?
care-i este binele? care-i este răul?
9 Numărul zilelor omului?: cel mult o sută de ani. 10 O picătură de apă în mare, un grăunte de nisip,
aşa-i puţinătatea anilor lui pe lângă veşnicie.
11 Iată de ce Domnul e răbdător cu ei şi peste ei îşi revarsă mila. 12 El vede, El ştie cât de netrebnic le este sfârşitul
şi tot pe atât îşi sporeşte iertarea.
13 Mila omului lucrează asupra aproapelui său,
dar mila Domnului lucrează peste tot omul;
El mustră, El îndreaptă, El învaţă
şi, ca un păstor, Îşi readuce turma.
14 El îi miluieşte pe cei ce primesc învăţătura
şi pe cei ce se sârguiesc spre judecăţile Lui.

15 Fiule, nu-ţi defăima faptele tale cele bune
si, atunci când dai, nu întrista cu vorba.c
16 Oare nu rouă îmblânzeşte arşiţa?
tot astfel, o vorbă-i mai bună decât darul.
17 Priveşte: nu e mai bună vorba decât o dare bună?:
şi una, şi alta sunt la omul darnic.
18 Nebunul bruftuluieşte ca un bădăran,
iar darul invidiosului mâhneşte ochii’n lacrimi.
19 Mai înainte de a vorbi, învaţă,
şi mai înainte de a te îmbolnăvi, îngrijeşte-te.
20 înainte de a judeca, cercetează-te pe tine
şi la ceasul judecăţii vei afla milă.
21 Înainte de a te îmbolnăvi, smereşte-te,
iar la vreme de păcat arată pocăinţă.
22 Deschide-i drum făgăduinţei să ţi-o plineşti la vreme
şi nu aştepta moartea ca să te pui în rânduială.
23 Înainte de a făgădui, pregăteşte-te
şi nu fi ca un om care-L ispiteşte pe Domnul.
24 Adu-ţi aminte de mânia din zilele sfârşitului
şi de vremea pedepsei, când El îşi va întoarce faţa.
25 La vreme de belşug gândeşte-te la vremea foametei,
iar la vreme de bogăţie, la vremea de sărăcie şi lipsă.
26 Din zori şi până’n seară, vremea se schimbă
şi toate trec ca fulgerul pe dinaintea Domnului.
27 Omul înţelept e’n toate grijuliu
şi’n zilele păcatelord se fereşte de greşală.
28 Tot omul isteţ la mintee cunoaşte’ntelepciunea
şi-l laudă pe cel ce a aflat-o.
29 Cei ce vorbesc pe înţeles sunt ei înşişi înţelepţi
şi varsă potop de proverbe bine şlefuite.f
30 Nu te lăsa târât de poftele tale:
împinge-ţi dorinţele îndărăt.
31 Dacă-i dai sufletului tău plăcerea poftei lui,
el te va face de râsul duşmanilor tăi.
32 Nu te veseli în multă desfătare
şi nici nu te lega să-i dai tribut.
33 Nu te sărăci făcând ospeţe din împrumuturi
atunci când n’ai nimic în pungă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.