×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

Capitolul 15

Fericirea înţeleptului. Păcatul şi libertatea omului.

1 Aşa face omul care se teme de Domnul,
iar cel ce stăpâneşte legea o va dobândi [înţelepciunea],
2 Ea îl întâmpină ca o mamă
şi ca o soţie tânără îl primeşte;
3 cu pâinea înţelegerii îl hrăneşte
şi cu apa înţelepciunii îl adapă;
4 de ea se reazemă şi nu se clatină,
de ea se lipeşte şi nu se ruşinează.
5 Ea îl ridică deasupra semenilor lui,
în mijlocul adunării îi va deschide gura.
6 El află desfătare şi cunună de bucurie
şi primeşte ca moştenire un renume veşnic.
7 Dar cei lipsiţi de minte n’o vor avea niciodată,
iar păcătoşii nicicând o vor vedea.
8 Ea se ţine departe de trufie,
iar mincinoşii n’o au în amintire.
9 Lauda nu-şi află locul în gura păcătosului,
de vreme ce nu de Domnul i-a fost trimisă;
10 căci lauda nu se rosteşte decât în înţelepciune
şi Domnul este Cel ce-i îndreaptă căile.
11 Să nu zici: „Prin Domnul am călcat alături”,
căci El nu face ceea ce urăşte.
12 Să nu zici: „Prin El m’am rătăcit”,
căci El n’are nevoie de omul păcătos.
13 Domnul urăşte orice urâciune,
şi nici cei ce se tem de El n’o iubesc.
14 El dintru început l-a făcut pe om
si l-a lăsat în mâinile sfatului său.a
15 Dacă vrei, Îi vei păzi poruncile
şi cu credincioşie vei săvârşi ceea ce-I place.
16 Foc şi apă ţi-a pus dinainte:
unde vei vrea, acolo-ţi vei întinde mâna.
17 În faţa oamenilor sunt viaţa şi moartea:
fiecăruia i se va da ceea ce-i place.
18 Căci mare e înţelepciunea Domnului;
tare e El întru putere, şi pe toate le vede.
19 Ochii Săi sunt peste cei ce se tem de El,
El cunoaşte toate lucrările omului.
20 Nimănui nu i-a poruncit să fie nelegiuit
şi nimănui nu i-a dat împuternicirea de a păcătui.b

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.