×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

Capitolul 12

Despre binefaceri. Despre prieteni buni şi răi.

1 Dacă faci bine, să ştii cui i-l facia
şi vei avea mulţumire pentru fapta ta cea bună.
2 Fă-i bine celui credincios şi vei afla răsplată;
dacă nu de la el, de la Cel-Preaînalt.
3 Nici un bine celui ce pururi se îndeletniceşte cu răul
şi nici celui ce nu face milostenie!
4 Dă-i celui credincios, dar nu-l ajuta pe cel păcătos! 5 Fă-i bine celui smerit,
dar nu-l ajuta pe cel păcătos;
ţine-i pâinea la tine,
nu i-o da, ca nu cumva să devină mai tare decât tine;
altminteri, vei afla un rău de două ori mai mare
pentru toate binefacerile pe care i le-ai făcut.
6 Că şi Cel-Preaînalt îi urăşte pe păcătoşi
şi-i va pedepsi pe cei nelegiuiţi.
7 Dă-i omului de bine, dar nu-l ajuta pe cel păcătos.

8 Prietenul nu se cunoaşte când îţi este bine, şi nu în duşmănie se ascunde duşmanul. 9 Când omului îi merge bine, duşmanii lui se întristează;
când îi merge rău, chiar şi prietenul îl lasă.
10 Niciodată să nu te încrezi în duşmanul tău;
că precum se cocleşte arama, aşa şi răutatea lui;
11 chiar când se umileşte şi umblă aplecat,
ţine-ţi inima trează şi fereşte-te de el;
fii cu el precum cel ce şterge oglinda
şi vei cunoaşte că rugina de pe el nu s’a dus.
12 Nu-l pune să stea lângă tine,
ca nu cumva să te împingă şi să-ţi ia locul;
să nu ţi-l pui de-a dreapta ta,
ca nu cumva să încerce să-ţi ia scaunul;
atunci, la urmă, vei înţelege cuvintele mele
şi te vei căi amintindu-ţi de cele ce ţi-am spus.
13 Cui îi va fi milă de descântătorul muşcat de şarpe
şi de toţi cei ce se înfruntă cu fiarele sălbatice?
14 Aşa e cel ce-şi face din păcătos un tovarăş
şi care se face părtaş la păcatele lui;
15 pentru o vreme rămâne cu tine,
dar, dacă te datini, nu se va opri.
16 Duşmanul are dulceaţă pe buze,
dar în inimă cugetă cum să te arunce în groapă;
duşmanul are lacrimi în ochi,
dar, dacă-i pică bine, nu se va sătura de sânge;
17 dacă te pândeşte ceva rău, îl vei afla acolo înaintea ta:
pretinzând că te ajută, îţi va săpa sub picioare,
va da din cap şi din mâini
şi, multe şuşotind, nu va face decât să-şi schimbe faţa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.