×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea înţelepciunii lui Solomon

Capitolul 8

Deţinătoare a tuturor bunurilor, înţelepciunea nu le poate lipsi regilor.

1 Puternic ea se’ntinde’ntre marginile lumii
si’ntregu-l rânduieşte cum e să fie bine.a

2 Cătând-o. mi-a fost dragă din tinereţea mea
şi mi-am dorit-o de mireasă
şi mă topeam de frumuseţea ei.
3 De neamul bunb e mândră trăind cu Dumnezeuc,
căci Domnul-peste-toate, El însuşi a iubit-o.
4 Pătrunsă în ştiinţa lui Dumnezeud, ea este
aceea care-alege’ntre lucrurile Lui.
5 Si dacă bogăţia e bun râvnit în viaţă,
ce altă bogăţie-i mai mare decât ea,
decât înţelepciunea, care lucrează totul?
6 Si dacă iscusinţa e-aceea ce lucrează,
ce meşter mai de seamă ar pune rânduială în toate câte sunt?
7 Şi dacă oarecine a îndrăgit dreptatea,
virtuţile sunt rodul eforturilor ei:
căci ea ne şi învaţă’nfrânarea, chibzuinţă,
dreptatea, bărbăţiae, şi tot ceea ce’n viaţă
mai bun e pentru oameni, pentru folosul lor.
8 Si dacă oarecine doreşte ştiinţă’ntinsă,
trecutul ea îl ştie, ea scurmă viitorul,
cunoaşte întorsura zicalelor şi ştie
să vadă înţelesul ascuns în ghicitori,f
minuni şi semne toate le ştie dinainte
şi ce se’ntâmplă’n vremuri şi’n sutele de ani.
9 M’am prins dar să-mi devină tovarăşă de viaţă,
ştiind că o să-mi fie la drum povaţă bună,
precum şi mângâiere în griji şi în tristeţi.
10 Şi voi avea printr’însa mărire’n adunări
şi, tânăr, multă cinste în faţa celor vârstnici.g
11 Pătrunzător m’or ţine pe tron de judecatăh
şi admirat voi fi în faţa celor mari.i
12 Dacă păstrez tăcere, ei sunt în aşteptare,
dacă-mi rostesc cuvântul, ei sunt cu luare-aminte
şi de vorbesc prea lung, ei mâna-şi pun la gură.
13 Prin ea – şi doar printr’însa – avea-voi nemurirea
şi’ntre urmaşi lăsa-voi o veşnică-amintire.
14 Voi cârmui popoare, şi seminţii străine supuse îmi vor fi; 15 şi, auzind de mine, tirani temuţi s’or teme;
şi bun voi fi cu gloata şi aprig în război.
16 Întors acasă, tot ea îmi va’nsoţi odihna,
că-a ei vecinătate nu’nseamnă-amărăciune,
şi nici convieţuirea cu dânsa nu-i durere,
ci numai veselie şi numai bucurie.
17 Aceste gânduri toate le-am chibzuit în minte,
la inimă le-am pus şi-am înţeles
că nemurirea-i caldul culcuş cu’nţelepciunea,j
18 că’n prietenia ei sunt sfinte bucurii,
că’n fapta mâinii sale sunt bunuri nesfârşite,
că, stând mereu în preajmă-i, câştigi gândire dreaptă,
că-a sta cu ea de vorbă înseamnă nume bun;
de-aceea-am tot umblat prin laturile lumii
în căutarea căii de a mi-o dobândi.
19 Am fost copil cuminte, cu fire norocoasă;
mai mult: am avut parte şi de un suflet bun,
20 sau, mai degrab’, fiind bun, venit-am într’un corp lipsit de întinare;k 21 Înţelegând eu însă că n’aş putea s’o am
altminteri decât dacă chiar Dumnezeu mi-o dă
– aceasta fiind ea însăşi o isteţime-a minţii:
a şti de unde-mi vine această dăruire –,
m’am îndreptat spre Domnul cu-această rugăciune
şi-am zis din toată inima:

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.