×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea înţelepciunii lui Solomon

Capitolul 5

Drepţii şi păcătoşii la judecată.

1 Cel drept, plin de’ndrăznire, va sta atunci în faţă, de faţă cu aceia ce i-au făcut necazuri
şi pentru-a cărui trudăa n’aveau decât dispreţ.
2 Văzându-l, tulburare-i va scutura, şi spaimă,
uimiţi, ca’ntr’o poveste, să-l vadă mântuit.
3 Şi-or zice între ei, plini de păreri de rău,
gemând amar, cu duhul cuprins de strâmtorare:b
4 „Acesta-i cel pe care cândva-l batjocoream,
spre care noi, nebunii, ţinteam doar cu ocări
crezând că viaţa-i este o pură nebunie,
iar moartea, fără cinste.
5 Cum de-a ajuns să fie la număr printre fiii
lui Dumnezeu, şi parte să-şi aibă printre sfinţi?
6 Noi ne-am ţinut departe de calea adevărului,
nu pentru noi lumina dreptăţii a lucit,
iar soarele nu nouă ne-a răsărit de sus.
7 Sătui suntem de căile nelegiuirii şi ale pierzaniei,
pustiuri neumblate-am străbătut,
dar calea Domnului n’am cunoscut-o.
8 Ce folos ne-a adus trufia?
La ce ne-au slujit bogăţia şi înfumurarea?
9 Totul a trecut ca o umbră,
ca o veste ce vine şi zboară;
10 ca o corabie ce străbate marea’nvolburată
fără să poţi să dai de urma trecerii ei
şi nici de şanţul chilei, săpat adânc în valuri;
11 sau ca o pasăre ce zboară prin aer,
al cărei zbor nu lasă nici un semn:
loveşte aerul uşor cu aripile în mişcare
şi-l spintecă în şuier ascuţit
şi-şi taie drum cu ele,
dar, după-aceea, nici un semn
c’ar fi trecut pe-acolo;
12 sau ca săgeata’mpinsă către ţintă:
aerul rupt se’ntoarce unde-a fost,
iar urma ei nicicum n’o poţi afla.
13 Aşa şi noi: de-abia veniţi pe lume,
am şi plecat din ea
făr’ să-arătăm o urmă de virtute,
ci’n răutatea noastră am pierit”.
14 Da, nădejdea celui nelegiuit e ca praful spulberat de vânt,
ca negura subţire topită de furtună:
se risipeşte precum fumu’n vânt
şi trece ca un oaspete de-o zi,
firav în amintire.
15 Dar drepţii vor trăi în veci;
răsplata lor este la Domnul,
Cel-Preaînalt îi are’n grija Sa.
16 De-aceea vor primi, din mâna chiar a Domnului,
cununa’mpărătească-a strălucirii
şi diadema frumuseţii,c
căci ei de dreapta Lui vor fi păziţi
şi ocrotiţi vor fi, ca de un scut, de braţul Său.
17 Cu-aprinsa-I gelozie drept armură,d
El va’narma făptura spre-a-Şi nimici vrăjmaşii,
18 şi, cu dreptatea’mplătoşat,
coif îşi va pune dreapta judecată,
19 sfinţenia Şi-o va face un scut nebiruit, 20 din aspra Sa mânie, o sabie-ascuţită,
şi’ntregul univers porni-va la război
alături, să-i înfrunte pe cei lipsiţi de mintee.
21 Fulgere vor ţâşni, cu vârful drept la ţintă,
din arcul bine’ntins al norilor zburând;
22 din praştie, puzderie de grindini mânioase;
spre eif se’ndreaptă furia din clocotele mării
şi fluvii în puhoaie vor trece peste ei;
23 o cruntă vijelie-i va biciui din faţă
şi-i va zvârli prin aer precum un uragan.
Astfel nelegiuirea va pustii pământul
întreg, şi răutatea va răsturna din tronuri pe cei puternici.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.