×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea înţelepciunii lui Solomon

Capitolul 2

Viaţa aşa cum o văd necredincioşii.

1 Căci ei zic între ei, prin strâmbe socotinţe:
„Viaţa noastră scurtă e şi tristă;
atunci când omul moare, nici o scăpare nu-i,
şi nu ştim despre nimeni că s’ar fi’ntors din groapăa.
2 Născuţi suntem din întâmplare;b
vom fi după aceasta ca şi cum n’am fi fost;
doar fum ne e suflarea din nările-amândouă,
gândirea, o scânteie ţâşnită din bătaia inimii:
3 când ea se stinge, trupul cenuşă ni se face, iar duhul se destramă ca aerul uşor. 4 În timp, numele nostru cădea-va în uitare,
de fapta noastră nimeni nu-şi va aduce-aminte,
vieaţa ne va trece ca urma unui nor
şi se va risipi ca negura
pe care razele soarelui o alungă
şi căldura lui o doboară.
5 Zilele noastre sunt o umbră trecătoare.c
Sfârşitul ni-i fără întoarcere,
pecetea este pusă: nu, nimeni nu revine.
6 Veniţi dar să ne veselim cu bunătăţile de-acum
şi cu ardoarea tinereţii să folosim tot ce-i făptură!
7 Să ne’mbătăm cu vinuri scumpe şi arome,
iar floarea primăverii să n’o lăsăm să treacă;
8 hai să ne’ncununăm cu roze’mbobocite pân’nu se veştejesc, 9 la chefurile noastre să nu lipsească nimeni,
din veselia noastră sunt semne pretutindeni,
căci asta-i partea noastră şi asta ni-i menirea.
10 Să asuprim săracul, cu toate că-i om drept,â
de văduva sărmană să n’avem nici o milă,
nici grijă de bătrânul a cărui cărunteţe de ani e’mpovărată.
11 Puterea noastră fie legea dreptăţii noastre,
căci tot ce-i slab se-arată a fi fără folos.
12 Pe omul drept să-l prindem în cursă, căci ne’ncurcă
şi ni se’mpotriveşte în ce voim să facem
şi ne’nvinovăţeşte că-am fi’mpotriva legii
şi că-am păcătui’mpotriva bunei creşteri.
13 Se umflă că-L cunoaşte pe Dumnezeu deplin,
numindu-se pe sine că-ar fi copilul Domnului.
14 El nu-i decât osândă a gândurilor noastre
şi greu ne vine numai când ne uităm la el;
15 căci felul său de viaţă nu-i ca al celorlalţi,
cărările lui toate nu sunt ce par a fi.
16 În ochii lui, noi suntem ca fierul ruginit,
de calea noastră fuge, de parc’ar fi spurcată;
cu gura fericeşte sfârşitul celor drepţi
şi ni se’mpăunează cu Dumnezeu ca tată.
17 Cât adevăr se află’n ce spune, vom vedea,
şi ce se va alege de el când o să moară.
18 Că dacă dreptul este fiu al lui Dumnezeu,
Acela-i va da mâna şi tot El îl va scoate din mâna celor răid.
19 Cu chinuri şi ocări să-l încercăm
ca să-i cunoaştem supuşenia,
răbdarea să i-o punem la’ncercare.
20 Să-l osândim la moarte ruşinoasă,
căci, după spusa lui, vegheat va fi”e.
21 Aşa au cugetat, dar se înşală,
căci răutatea i-a orbit.
22 Din tainele lui Dumnezeu ei nu cunosc nimic,
nu speră în răsplata sfinţeniei, şi nu cred
în răsplătirea celor ce sunt curaţi la suflet.
23 Da, Dumnezeu zidit-a pe om spre nestricare,
făcându-i chip asemeni cu veşnicia Luif.
24 Dar diavolul, prin pizmă, adus-a moartea’n lume,g
iar cei ce sunt alături de el o vor cunoaşte!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.