×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea înţelepciunii lui Solomon

Capitolul 1

Adevărata înţelepciune, fără de care nu poate exista dreptate.

1 Iubiţi dreptateaa, voi, cei ce judecaţi pământul,b
gânduri drepte să aveţi despre Domnul
şi căutaţi-L cu inimă smerită,
2 că El Se lasă aflat de cei ce nu-L ispitescc
şi Se arată celor ce-şi păstrează credinţa în El.
3 Căci gândurile viclene îndepărtează de Dumnezeu,
iar puterea Lui, dacă-i ispitită, îl mustră pe cel nemintos.
4 Înţelepciunea nu intră în sufletul viclean
şi nu sălăşluieşte în trupul supus păcatului.d
5 Căci Duhul Sfânt, învăţătorule, fuge de vicleşug,
se retrage din faţa cugetelor nemintoase
şi se supără când nelegiuirea se apropie.
6 Înţelepciunea e un duh al iubirii de oameni,
dar nu-l lasă nepedepsit pe cel ce defăima prin vorbele sale,
căci Dumnezeu e martorul rărunchilor luif,
veghetorul fără greş al inimii sale,
şi tot ce vorbeşte limba aceluia, El aude;
7 căci Duhul Domnului umple lumea întreagăg
şi El, Cel ce ţine totul laolaltăh, cunoaşte orice şoaptă.
8 De aceea, grăitorul nedreptăţii nu se poate ascunde
şi dreptatea răzbunătoare nu-l lasă să-i scape.
9 Planurile nelegiuitului vor fi cercetate,
zvonul vorbelor sale va merge pân’la Domnul
pentru ca nedreptăţile lui să-şi afle pedeapsa.
10 O ureche geloasăi aude totul,
nu-i scapă nici chiar murmurul şoaptelor.
11 Păziţi-vă deci de murmurul zadarnic,
feriţi-vă limba de clevetire,
căci vorba pe furiş nu rămâne fără urmări,
iar gura mincinoasă îi aduce sufletului moarte.
12 Nu căutaţi moartea’n rătăcirea vieţii voastre
şi nu vă atrageţi asupră-vă pieirea prin fapta mâinilor voastre.
13 Căci nu Dumnezeu a făcut moartea,
nici că Se bucură de nimicirea celor vii.
14 El a făcut toate lucrurile pentru ca ele să viezej,
făpturile lumii sunt mântuitoare,
în ele nu-i otravă de pieire,
puterea morţii nu domneşte pe pământ;
15 căci dreptatea e nemuritoare, 16 dar nelegiuiţii cheamă [moartea] prin semn şi prin cuvânt;
prietenă şi-o fac şi se topesc de dragul ei,
cu ea fac legământ,
vrednici cum sunt de-a-i fi părtaşi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.