×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea a treia a lui Ezdra

Capitolul 7

Lucrările templului se termină. După sfinţire, sărbătorirea Paştilor.

1 Atunci Sisin, guvernatorul Celesiriei şi al Feniciei, împreună cu Şetar-Boznai şi cu tovarăşii lor, dând urmare celor poruncite de regele Darius, 2 au vegheat cu mai multă grijă asupra sfintelor lucrări, ajutându-i pe bătrânii Iudeilor şi pe cârmuitorii templului, 3 aşa că sfintele lucrări sporeau, în timp ce profeţii Agheu şi Zaharia profeţeau; 4 iar ele s’au isprăvit prin porunca Domnului, Dumnezeului lui Israel, şi cu încuviinţarea lui Cirus, Darius şi Artaxerxe, regii Perşilor. 5 Sfântul templu a fost isprăvit în cea de a douăzeci şi treia zi a lunii Adar, în al şaselea an al regelui Darius. 6 Iar fiii lui Israel, preoţii, leviţii şi alţii dintre foştii robi care li se alăturaseră au făcut întocmai după cele [scrise] în cartea lui Moise; 7 şi la sfinţirea templului Domnului au jertfit o sută de tauri, două sute de berbeci, patru sute de miei, 8 doisprezece ţapi, pentru păcatul întregului Israel – după numărul capilor celor douăsprezece seminţii ale lui Israel. 9 De asemenea, preoţii şi leviţii, îmbrăcaţi în veşminte, stăteau după seminţiile lor în slujba Domnului, Dumnezeului lui Israel, potrivit cărţii lui Moise; la fel şi portarii, la fiecare poartă. 10 Fiii lui Israel care se întorseseră din robie au sărbătorit Pastile în cea de a paisprezecea zi a primei luni, după ce preoţii şi leviţii s’au curăţit 11 Împreună cu toţi fiii lui Israel întorşi din robie; aceştia s’au curăţit în acelaşi timp cu leviţii, 12 care au înjunghiat mielul pascal pentru toţi fiii lui Israel întorşi din robie, pentru preoţi, fraţii lor, şi pentru ei înşişi. 13 Aşa au mâncat [Pastile] fiii lui Israel întorşi din robie, precum şi toţi cei ce se despărţiseră de urâciunile păgânilor din ţară şi-L căutau pe Domnul. 14 Timp de şapte zile au prăznuit sărbătoarea azimelor, veselindu-se în faţa Domnului, 15 pentru că El întorsese spre ei inima regelui Asirienilor, spre a le întări mâinile în lucrurile Domnului, Dumnezeului lui Israel.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.