×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea a treia a lui Ezdra

Capitolul 2

Regele Cirus le permite robilor evrei să se întoarcă în patrie. Aceştia încep să rezidească templul, dar regele Artaxerxe îi opreşte.

1 În primul an al domniei lui Cirus, regele Perşilor – ca să se plinească cuvântul Domnului pe care-l făgăduise prin gura lui Ieremia –, Domnul a ridicat duhul lui Cirus, regele Perşilor, iar acesta a dat de veste în tot regatul, atât prin viu grai cât şi prin scrisori, zicând: 2 „Aşa grăieşte Cirus, regele Perşilor: Domnul lui Israel, Domnul Cel-Preaînalt, m’a făcut rege al lumii întregi şi mi-a poruncit să-I zidesc un templu la Ierusalim, în Iudeea. 3 Drept urmare, dacă cineva dintre voi face parte din poporul Său, Domnul să fie cu el, să se suie la Ierusalimul cel din Iudeea şi să zidească templul Domnului lui Israel; căci El este Domnul care locuieşte în Ierusalim. 4 Aşadar, cei ce locuiesc prin partea locului – adică cei care-i sunt vecini – să-l ajute cu aur şi cu argint, cu daruri, cu cai, cu vite şi cu orice alte lucruri de trebuinţă pentru rugăciunile la templul Domnului cel din Ierusalim”. 5 Atunci s’au ridicat mai-marii familiilor lui Iuda şi ai seminţiei lui Veniamin; de asemenea, preoţii şi leviţii şi toţi cei cărora Domnul le-a trezit duhul să se suie şi să zidească templul Domnului, cel din Ierusalim; 6 iar cei din preajma lor i-au ajutat întru totul cu argint şi cu aur şi cu cai şi cu vite şi cu foarte multe daruri, făcute de cei a căror minte fusese trezită. 7 Dar şi regele Cirus a scos vasele cele sfinte pe care Nabucodonosor le adusese din Ierusalim şi le pusese în templul său cel idolesc; 8 şi dacă Cirus, regele Perşilor, le-a scos, i le-a dat lui Mitridate, vistiernicul său, iar prin acesta i-au fost date lui Şeşbaţar, guvernatorul Iudeii. 9 Iată numărul acestora: o mie de cupe de aur, o mie de cupe de argint, douăzeci şi nouă de căţui de argint, 10 treizeci de pahare de aur şi două mii patru sut zece de argint, precum şi o mie de alte obiecte 11 Aşa că toate vasele de aur şi de argint car s’au adus au fost în număr de cinci mii patru sut şaizeci şi nouă. Ele au fost aduse de cătr Şeşbaţar, odată cu foştii robi ce s’au întors di Babilon în Ierusalim. 12 Dar în vremea domniei lui Artaxerxe regele Perşilor, Bilşam şi Mitridate şi Tabeel Rehum şi Beeltem, împreună cu Şimşai grămaticul şi cu tovarăşii lor care locuiau în Samari şi în alte locuri, i-au scris acestuia o scrisoare înpotriva celor ce locuiau în Iudeea şi în Ierusalim după cum urmează: 13 „Regelui Artaxerxe, stăpânul: Robii tăi Rehum, cel peste trebile obşteşti, şi Şimşai grămăticul şi ceilalţi din sfatul lor şi judecătorii din Celesiria şi din Fenicu 14 Cunoscut să-i fie acum stăpânului noştri regele, că Iudeii care s’au suit de la voi la noi; au venit în Ierusalim, cetatea cea răzvrătită şi vicleană, îi zidesc pieţele şi-i repară zidurile şi aşază temelia templului. 15 Acuma, dacă această cetate şi zidurile ei vor fi întocmite la loc, ei n numai că se vor împotrivi să plătească bir, de se vor şi răzvrăti împotriva regilor. 16 Şi întruct ei au început zidirea templului, am socotit c nu e bine ca acest lucru să fie trecut cu vederea ci să-i grăim stăpânului nostru, regele, că, dac vei vrea să cercetezi cronicile părinţilor tăi, 17 voi afla în cronici însemnări despre aceste lucruri i vei cunoaşte că această cetate era răzvrătiţi tulburând regi şi cetăţi, şi că Iudeii erau răzvrăti şi că au stârnit războaie, pricină pentru care; cetatea aceasta a fost pustiită. 18 De aceea î grăim ţie acum, o, rege şi stăpâne, că dacă această cetate va fi rezidită şi dacă zidurile ei se vor înalţ din nou, de acum încolo tu nu vei mai avea loc de trecere spre Celesiria şi Fenicia. 19 Atunci regele le-a răspuns lui Rehui cronicarul şi lui Bilşam, lui Şimşai grămăticul şi celorlalţi care se aflau în sfatul lor şi locuiau în Samaria, în Siria şi în Fenicia, după cum urmeazi 20 „Am citit scrisoarea pe care mi-aţi trimis-o 21 ca atare, am poruncit să se facă o cercetai amănunţită şi s’a aflat că acea cetate a fost de la început îndreptată împotriva regilor şi că oamenii ei s’au dedat la răscoale şi războaie 22 şi că în Ierusalim au fost regi tari şi cruzi, care au stăpânit luând bir de la Celesiria şi Fenicia. 23 Aşadar, am poruncit acum ca oamenii aceia să fie opriţi de la rezidirea cetăţii şi să fie luate măsuri ca în ea să nu se mai facă nimic 24 şi ca acei lucrători vicleni să nu meargă mai departe în a le aduce regilor tulburare”. 25 Atunci, de îndată ce scrisoarea regelui Artaxerxe a fost citită, Rehum şi Şimşai grămăticul şi ceilalţi care se aflau în sfatul lor au pornit în grabă la Ierusalim cu o ceată de călăreţi şi cu o mulţime gata de luptă şi au început să-i oprească pe ziditori. 26 Iar ziditorii templului din Ierusalim au încetat lucrul până în cel de al doilea an al domniei lui Darius, regele Perşilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.