×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Judecatori

Capitolul 20

Pedepsirea nelegiuirii din Ghibeea.

1 Atunci au ieşit toţi fiii lui Israel; şi toată obştea, ca un singur om, de la Dan până la Beer-Şeba, cu ţara Galaadului, s’a adunat la Domnul, în Miţpa.a 2 Toate neamurile lui Israel, obştea întregului popor a stat în adunarea poporului lui Dumnezeu: patru sute de mii de bărbaţi pedeştri, purtători de sabie. 3 Iar fiii lui Veniamin au auzit că fiii lui Israel s’au suit la Miţpa. Şi dacă fiii lui Israel au venit, au zis: „Spuneţi-ne, unde s’a petrecut acest rău?” 4 Şi răspunzând levitul, bărbatul femeii care murise, a zis: „Eu şi ţiitoarea mea am venit în Ghibeea lui Veniamin ca să rămânem peste noapte. 5 Dar oamenii din Ghibeea s’au ridicat împotriva mea şi au înconjurat casa, noaptea, împotriva mea; pe mine au vrut să mă omoareb, iar pe ţiitoarea mea au umilit-o şi şi-au bătut joc de ea, iar ea a murit. 6 Iar eu am apucat-o pe ţiitoarea mea şi am tăiat-o în bucăţi şi le-am trimis în toate hotarele moştenirii fiilor lui Israel; aceasta, pentru că ei au făcut în Israel o astfel de nebunie şi o asemenea ruşine. 7 Iată, voi toţi sunteţi fiii lui Israel: rostiţi-vă şi sfătuiţi-vă aici, între voi”. 8 Atunci întregul popor s’a ridicat ca un singur om, zicând: „Nimeni dintre noi nu se va întoarce la cortul său şi nimeni dintre noi nu se va întoarce la casa lui! 9 Şi acum, iată ce avem de făcut în Ghibeea: Vom merge împotrivă-i prin tragere la sorţi: 10 Din fiecare seminţie a lui Israel vom lua câte zece bărbaţi la o sută şi câte o sută la o mie şi câte o mie la zece mii, ca să aducă hrană pentru poporul ce va merge în Ghibeea lui Veniamin ca să-i plătească pe măsura ruşinii pe care ea a făcut-o în Israel”.c 11 Şi toţi oamenii lui Israel s’au adunat în cetate ca un singur om.

12 Iar seminţiile lui Israel au trimis oameni în întreaga seminţie a lui Veniamin, zicând: „Ce este răul acesta care s’a făcut între voi? 13 Daţi-ni-i dar acum pe acei oameni, fiii nelegiuiţilor din Ghibeea, ca să-i ucidem şi să curăţim răul din Israel!” Dar fiii lui Veniamin n’au vrut să ia seama la glasul fraţilor lor, fiii lui Israel.

14 Dimpotrivă, fiii lui Veniamin s’au adunat de prin cetăţile lor la Ghibeea, spre a ieşi să se bată cu fiii lui Israel. 15 Numărul fiilor lui Veniamin care au ieşit în ziua aceea de prin cetăţile lor a fost de douăzeci şi cinci de mii – fiece bărbat fiind purtător de sabie –, în afara locuitorilor din Ghibeea, al căror număr era de şapte sute de bărbaţi aleşi din întregul popor, 16 iscusiţi în a-şi folosi deopotrivă amândouă mâinile; toţi aceştia erau aruncători cu praştia, putând să nimerească cu piatra, fără greş, un fir de păr. 17 Şi tot Israelul, în afară de fiii lui Veniamin, a numărat patru sute de mii de bărbaţi aleşi pe sprânceană, purtători de sabie; toţi aceştia erau războinici. 18 Şi s’au ridicat şi au venit la Betel şi L-au întrebat pe Dumnezeud. Au zis fiii lui Israel: „Cine va merge în fruntea noastră ca să se bată cu fiii lui Veniamin?” Iar Domnul a zis: „Iuda va fi în frunte, conducător”.e 19 Iar fiii lui Israel s’au ridicat a doua zi şi au tăbărât lângă Ghibeea. 20 Toţi bărbaţii lui Israel au ieşit la război împotriva lui Veniamin şi s’au rânduit laolaltă împotriva Ghibeii. 21 Dar fiii lui Veniamin au ieşit din Ghibeea şi au culcat la pământ, în ziua aceea, douăzeci şi două de mii de bărbaţi din rândurile lui Israel. 22 Dar fiii lui Israel s’au îmbărbătat şi s’au rânduit din nou pentru luptă acolo unde se rânduiseră în prima zi. 23 Şi s’au ridicat fiii lui Israel şi până seara au plâns în faţa Domnului. Şi L-au întrebat pe Domnul, zicând: „Oare ne vom mai apropia noi să ne batem cu fraţii noştri, fiii lui Veniamin?” Domnul a zis: „Ridicaţi-vă împotriva lor!” 24 Iar fiii lui Israel s’au apropiat a doua zi de fiii lui Veniamin. 25 Dar în aceeaşi zi, a doua, fiii lui Veniamin le-au ieşit înainte din Ghibeea şi au culcat la pământ încă optsprezece mii de bărbaţi din rândurile lui Israel; toţi aceştia erau purtători de sabie. 26 Toţi fiii lui Israel şi întregul popor s’au ridicat atunci şi au venit la Betel şi au plâns şi au şezut acolo în faţa Domnului; şi’n ziua aceea au ajunat până seara şi au adus înaintea Domnului arderi-de-tot şi jertfe de mântuire 27 – căci acolo era în acele zile chivotul legământului Domnului, 28 iar Finees, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, stătea pe atunci înaintea lui –; şi L-au întrebat fiii lui Israel pe Domnul, zicând: „Oare vom mai ieşi noi să ne batem cu fraţii noştri, fiii lui Veniamin?” Iar Domnul le-a răspuns: „Ridicaţi-vă!: mâine îi voi da în mâinile voastre!”

29 Fiii lui Israel au pus atunci oameni la pândă împrejurul Ghibeii.f 30 Şi’n ziua a treia s’au ridicat fiii lui Israel împotriva fiilor lui Veniamin şi s’au rânduit împotriva Ghibeii, aşa cum o mai făcuseră de două ori. 31 Iar fiii lui Veniamin au ieşit în faţa poporului, lăsând cetatea goală; şi au început, ca şi mai înainte, să lovească şi să rănească poporul, între drumurile care duc unul spre Betel şi altul spre Ghibeea,g în câmp: [au ucis] ca la treizeci de bărbaţi din Israel. 32 Şi au zis fiii lui Veniamin: „Cad în faţa noastră, ca la’nceput!…”. Dar fiii lui Israel au zis: „Haideţi să fugim, ca să-i scoatem afară din cetate, la drumuri!” Şi au făcut aşa. 33 Şi toţi bărbaţii lui Israel s’au ridicat de pe locurile lor şi s’au rânduit la Baal-Tamarh; iar pândarii lui Israel au alergat de pe locurile lor, dinspre partea de apus a Ghibeii. 34 Şi au venit asupra Ghibeii zece mii de oameni, aleşi pe sprânceană din întregul Israel; şi bătălia devenea crâncenă; şi ei [fiii lui Veniamin] nu ştiau că nenorocirea vine asupră-le. 35 Şi Domnul l-a lovit pe Veniamin în faţa fiilor lui Israel; şi’n ziua aceea fiii lui Israel au nimicit din Veniamin douăzeci şi cinci de mii şi o sută de oameni, toţi purtători de arme.

36 Iar fiii lui Veniamin au văzut că sunt înfrânţi. Iar Israelitenii le-au deschis Veniaminiţilor drumul, căci ei se bizuiau pe oamenii de pândă pe care-i puseseră împotriva Ghibeii. 37 Şi când aceia se retrăgeau, pândarii s’au pornit şi s’au revărsat asupra Ghibeii; toţi pândarii s’au repezit şi au trecut întreaga cetate prin ascuţişul săbiei. 38 Iar fiii lui Israel aveau un semnal de luptă cu oamenii de pândă: aceia să ridice din cetate un stâlp de fum. 39 Atunci fiii lui Israel au văzut că pândarii luaseră Ghibeea şi s’au rânduit în linie de bătaie; dar şi fiii lui Veniamin au început să lovească şi au rănit ca la vreo treizeci de oameni dintr’ai lui Israel; căci ziceau: „Negreşit, vor cădea de dinaintea noastră, aşa cum s’a petrecut în prima luptă…”. 40 Semnalul însă se ridica din ce în ce mai înalt deasupra cetăţii, ca un stâlp de fum. Şi dacă fiii lui Veniamin s’au uitat îndărăt, iată că nimicirea cetăţii se urca pân’ la cer… 41 Atunci oamenii lui Israel s’au întors înapoi; iar fiii lui Veniamin s’au speriat văzând că nenorocirea s’a apropiat de ei.

42 Şi au întors spatele de dinaintea fiilor lui Israel, pe calea pustiei, şi au fugit, dar lupta i-a luat din toate părţile: cei din cetate i-au nimicit în chiar mijlocul lor. 43 Fiilor lui Veniamin le-au tăiat calea şi i-au fugărit de la Menoha, din aproape’n mai aproape, până ce au ajuns dincolo de Ghibeea, spre răsărit. 44 Dintre fiii lui Veniamin au căzut atunci optsprezece mii de oameni, toţi fiind bărbaţi puternici. 45 Iar ceilalţi, văzând, au fugit în pustie la stânca lui Rimoni; dar fiii lui Israel au cules din ei, pe cale, cinci mii de oameni; şi, urmărindu-i până la Ghideom, au ucis dintre ei încă două mii de bărbaţi. 46 Şi toţi cei ce au căzut din Veniamin au fost douăzeci şi cinci de mii de oameni, care’n ziua aceea purtau sabie; toţi aceştia, bărbaţi puternici. 47 Iar ceilalţi, văzând, au fugit în pustie la stânca lui Rimon, şase sute de oameni; şi au şezut acolo, la stânca lui Rimon, vreme de patru luni. 48 Iar fiii lui Israel s’au întors către fiii lui Veniamin şi i-au trecut prin ascuţişul săbiei, de la cetate până la păşunea cirezilor şi până la orice s’a putut afla în fiecare cetate; şi au ars cu foc toate cetăţile pe care le-au aflat.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.