×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Judecatori

Capitolul 15

Samson se răzbună.

1 Şi a fost că după câtva timp, la vremea secerişului, Samson s’a dus să-şi vadă femeia, aducând cu el un ied. Şi a zis: „Vreau să intru la femeia mea, în odaia ei de culcare”. Dar tatăl ei nu l-a lăsat să intre. 2 Şi a zis tatăl ei: „Am crezut că’ntr’adevăr ai urât-o şi i-am dat-o unuia din prietenii tăi. Iată, sora ei mai tânără nu e oare mai bună decât ea? Să fie a ta în locul ei”. 3 Iar Samson le-a zis: „Nevinovat voi fi eu de acum în faţa Filistenilor, de vreme ce le voi face rău!” 4 Şi ducându-se Samson, a prins trei sute de vulpi şi le-a legat câte două coadă de coadă şi, luând făclii, a legat câte o făclie între două cozi. 5 Şi, aprinzând făcliile, a dat drumul vulpilor în holdele Filistenilor; şi a ars totul, de la grâul de pe arie până la grâul încă nesecerat şi chiar până la vii şi măslini.

6 Iar Filistenii au zis: „Cine a făcut asta?…”. Şi li s’a spus: „Samson, ginerele Timneanului, pentru că acela i-a luat femeia şi a dat-o după un fârtat de-al lui”. Iar Filistenii s’au dus şi au ars-o cu foc, pe ea şi casa tatălui ei. 7 Samson însă le-a zis: „Cu toate că asta aţi făcut voi cu ea, eu tot mă voi răzbuna pe voi, şi doar după aceea voi fi liniştit”. 8 Şi le-a dat o bătaie straşnică, lovindu-i peste fluiere şi peste coapse. Apoi s’a dus de acolo şi a locuit într’o peşteră din stânca Etam.

9 Iar Filistenii s’au suit şi şi-au aşezat tabăra în [ţinutul] lui Iuda şi s’au întins până la Lehi.

10 Iar oamenii din Iuda le-au zis: „De ce-aţi venit împotriva noastră?” Filistenii au răspuns: „Am venit să-l legăm pe Samson şi să-i facem ce ne-a făcut el”. 11 Trei mii de oameni din Iuda s’au dus atunci la gura stâncii Etam şi i-au zis lui Samson: „Oare nu ştii că Filistenii sunt stăpâni peste noi? De ce ne-ai făcut tu asta?” Iar Samson le-a zis: „Cum mi-au făcut ei mie, aşa le-am făcut eu lor”. 12 Dar ei i-au zis: „Noi am venit să te legăm şi să te dăm în mâinile Filistenilor”. Iar el le-a zis: „Juraţi-mi că nu vă veţi arunca asupră-mi!” 13 Iar ei au zis: „Nu, ci doar te vom lega strâns şi te vom da în mâna lor, dar de ucis nu te vom ucide”. Şi l-au legat cu două funii noi şi l-au dus de la stânca aceea.

14 Şi dacă a ajuns el la Lehi, Filistenii strigau de bucurie, şi i-au ieşit, alergând, înainte. Dar Duhul Domnului S’a repezit asupră-i, iar funiile cu care-i erau legate braţele s’au făcut ca nişte câlţi apucaţi de foc: legăturile de pe braţele lui s’au topit. 15 Şi găsind el o falcă de măgar aruncată prin preajmă, şi-a întins mâna, a apucat-o şi a omorât cu ea o mie de bărbaţi. 16 Şi a zis Samson:„Cu o falcă de măgar i-am dat gata,
cu o falcă de măgar am ucis o mie”.

17 Şi a fost că după ce a încetat să grăiască, a aruncat din mână falca şi a numit locul acela Ramat-Lehia. 18 Şi era el foarte însetat. Şi a strigat către Domnul, zicând: „Tu ai binevoit a da această mare mântuire prin mâna robului Tău, iar acum eu voi muri de sete şi voi cădea în mâna celor netăiaţi-împrejur?…”. 19 Atunci Dumnezeu a făcut să se ivească o deschizătură în falcă, şi din ea a ieşit apăb. Iar el a băut şi duhul i-a revenit şi s’a înviorat; de aceea s’a numit el [locul acela] Izvorul-celui-ce-se-roagă, până’n ziua de azi. 20 Şi el i-a fost judecător lui Israel, în zilele Filistenilor, vreme de douăzeci de ani.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.