×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea lui Baruh

Capitolul 5

Ierusalimul îşi cheamă fiii la bucurie.

1 Dezbracă-te, Ierusalime,
de haina întristării şi-a suferinţei tale
şi’mbracă-te pe’ntotdeauna
în strălucirea slavei lui Dumnezeu;
2 Îmbracă-te în haina dreptăţii de la Dumnezeu,
pune-ţi pe cap cununa slavei Celui-Veşnic;
3 că tuturor celor de sub cer
le va arăta Dumnezeu strălucirea ta;
4 că numele tău pe’ntotdeauna de Dumnezeu îţi va fi dat:
„Pacea dreptăţii” şi „Slava evlaviei”.
5 Ridică-te, Ierusalime, şi ţine-te la înălţime
şi uită-te în răsărit
şi vezi-ţi fiii adunaţi de la apus la răsărit
prin cuvântul Celui-Sfânt,
şi bucurându-se că Dumnezeu Şi-a amintit de ei.
6 Că ei te-au părăsit mergând pe jos
împinşi din spate de duşmani,
dar Dumnezeu ţi-i va aduce
purtaţi întru mărire ca nişte fii de regia.
7 Căci Domnul hotărât-a să fie umiliţi
tot muntele înalt şi veşnicele dealuri,
iar văile, umplute spre-a netezi pământul,
să umble fără frică el, Israel, în slava
lui Dumnezeu.
8 Pădurile, tot pomul înmiresmat – prin vrerea
lui Dumnezeu – vor face în Israel umbrare;
9 căci Dumnezeu, El însuşi, îl va călăuzi
pe Israel să zburde’n lumina slavei Sale,
cu mila şi dreptatea ce izvorăsc din El.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.