×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea lui Baruh

Capitolul 4

Ierusalimul îşi deplânge pustiirea. îndemn la răbdare. Profeţie despre mântuire.

1 Aceasta este cartea poruncilor lui Dumnezeu,
legea care dăinuieşte’n veac;
tot cel ce o păzeşte va trăi,
iar cel ce-o părăseşte va muri.

2 Tu, Iacobe, te’ntoarce şi ţine-te de ea
şi’ntru a ei lumină te’ndreaptă spre lucoarea.

3 Mărirea ta să n’o dai altuia,
şi nici ce-ţi este de folos, unui neam străin.

4 Fericiţi suntem, o, Israele,
că ceea ce-I place lui Dumnezeu ni s’a descoperit!

5 Îndrăzneşte, poporul meu,
pomenirea lui Israel!

6 Vânduţi aţi fost neamurilor,
dar nu ca să pieriţi;
fiindc’aţi stârnit mânia lui Dumnezeu,
de-aceea aţi fost daţi vrăjmaşilor.

7 L-aţi întărâtat pe Cel ce v’a făcut,
jertfind demonilor, şi nu lui Dumnezeu;

8 L-aţi uitat pe Cel ce v’a hrănit:
Dumnezeul-Veşnic;
l-aţi întristat pe cel ce v’a crescut:
Ierusalimul;
9 el a văzut mânia care v’a venit de la Dumnezeu
şi a zisb:
Auziţi, vecine ale Sionuluic,
Dumnezeu a adus asupră-mi o mare întristare:
10 Am văzut robirea fiilor mei şi a fiicelor mele,
pe care Cel-Veşnic a adus-o asupra lor;
11 eu i-am crescut cu bucurie,
dar le-am dat drumu’n plângere si lacrimi.
12 Nimeni să nu se bucure văzându-mă văduvă şi părăsită de mulţi;
singuratică sunt pentru păcatele copiilor mei,
că s’au abătut de la legea lui Dumnezeu,
13 că judecăţile Lui nu le-au cunoscut,
nici n’au umblat în căile poruncilor lui Dumnezeu,
nici n’au mers pe cărările învăţăturii după dreptatea Lui.
14 Să vină, ele, vecinele Sionului!
Aduceţi-vă aminte de robirea fiilor şi fiicelor mele
pe care Cel-Veşnic a adus-o asupră-le!
15 Că a adus peste ei un neam de departe,
un neam fără ruşine, cu limbă ne’nţeleasă,
[un neam] ce nu-l cinsteşte pe bătrân
şi n’are milă de copil,
16 care i-a dus pe cei iubiţi ai văduvei
şi a lăsat-o singură, lipsită de fiice.
17 Eu, cu ce pot să vă ajut? 18 Cel ce nenorocirile le-a adus asupra voastră.
El vă va smulge din mâinile vrăjmaşilor voştri.
19 Duceţi-vă, copiii mei, duceţi-vă;
cât despre mine, eu singură rămân.
20 Mi-am dezbrăcat vestmântul păcii,
m’am îmbrăcat cu sacul rugăciunii
şi voi striga către Cel-Veşnic
de-a lungul vieţii mele’ntregi.
21 Curaj, copii! Strigaţi spre Dumnezeu;
El vă va smulge din cătuşe,
din mâinile vrăjmaşilor;
22 că eu de la Cel-Veşnic aştept scăparea voastră
şi bucurie mi-a venit de la Cel-Sfântâ
de dragul milei veşnice pe care Cel-Veşnic,
El, Mântuitorul vostru, o va trimite vouă.
23 Că v’am dat drumu’n plângere şi lacrimi,
dar Dumnezeu la mine vă va’ntoarce
cu bucurie’n veac şi veselie.
24 Aşa precum vecinele Sionului
robirea voastră au văzut-o-acum,
tot astfel vor vedea’n curând
de la al vostru Dumnezeu scăparea
ce va veni la voi cu mare slavă,
cu strălucirea Celui-Veşnic.
25 Copiii mei, răbdaţi mânia
venită vouă de la Dumnezeu.
Duşmanul tău te-a prigonit,
dar în curând îi vei vedea pieirea
şi-i vei simţi grumazul sub picior.
26 Copiii mei cei răsfăţaţi
au mers pe aspre căi
şi luaţi au fost precum o turmă
prădată de duşman.
27 Curaj, copiii mei. strigaţi spre Dumnezeu;
Cel care încercarea v’a adus-o,
tot El de voi Îşi va aduce-aminte.
28 Aşa cum gândul vostru v’a făcut să rătăciţi,
cu Dumnezeu departe,
tot astfel, când vă’ntoarceţi, căutaţi-L
de zece ori mai mult.
29 Căci Cel ce v’a adus nenorocirea
vă va aduce’n mântuire
o nesfârşită veselie.
30 Curaj, Ierusalime:
Cel ce ţi-a dat un nume, Acela te va mângâia.
31 O, vai de cei ce’n rele te-au împins
şi de căderea ta s’au veselit!
32 Vai de cetăţile în care
copiii tăi ajuns-au robi!
Vai de aceea care’ntr’însa,
acolo, ţi-a primit copiii!
33 Precum s’a bucurat când ai căzut
şi fericită-a fost de-a ta ruină,
aşa-şi va plânge pustiirea.
34 Îi voi răpi mândria
de a se şti cetate forfotită;
da, semeţia’n plâns i-o voi preface;
35 un foc îi va veni de la Cel-Veşnic
de-a lungul multor zile
şi demoni îndelung vor locui-o.
36 Priveşte’n răsărit, Ierusalime,
şi uită-te la bucuria
ce-ţi vine de la Dumnezeu!
37 Iată că fiii tăi pe care i-ai lăsat să plece
îţi vin din răsărit pân’la apus,
toţi, prin cuvântul Celui-Sfânt,
şi bucurându-se de slava lui Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.