×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea lui Baruh

Capitolul 1

Iudeii se adună în Babilon şi trimit un mesaj la Ierusalim spre mărturisirea păcatelor.

1 Iată cuvintele cărţii pe care a scris-o în Babilon Baruh, fiul lui Neriaa, fiul lui Maaseia, fiul lui Sedechia, fiul lui Asadia, fiul lui Helchia, 2 În anul al cincileab, luna a şaptea, la vremea când Caldeii luaseră Ierusalimul şi-l arseseră cu foc.

3 Baruh a citit cuvintele acestei cărţi în faţa lui Iehonia, fiul lui Ioiachim, rege în Iudac şi’n faţa întregului popor care venise să audă cartea, 4 În faţa dregătorilor, a fiilor regelui, în faţa bătrânilor şi în faţa a tot poporul, de la cel mai mic pân’la cel mai mare, în faţa tuturor celor ce locuiau în Babilon, în apropierea râului Sudd, 5 care plângeau şi posteau şi se rugau în faţa Domnuluie. 6 S’au adunat şi bani, după puterea fiecăruia, 7 şi i-au trimis la Ierusalim, la preotul Ioiachim, fiul lui Helchia, fiul lui Salom, şi la [ceilalţi] preoţi şi la tot poporul ce se afla cu el în Ierusalim; 8 aceasta, la vremea când el [Baruh] primise obiectele templului Domnului – cele ce fuseseră luate din templu – spre a fi întoarse în ţara lui Iuda în ziua a zecea a lunii Sivanf – obiectele de argint pe care le făcuse Sedechia, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, 9 după ce Nabucodonosor, regele Babilonului, îl scosese din Ierusalim pe Iehonia împreună cu dregătorii, cu robii, cu cei mari şi cu poporul de rând şi-i strămutase în Babilon.

10 Şi au zis: Iată că vă trimitem bani; cu aceşti bani cumpăraţi [animale pentru] arderi-de-tot, pentru jertfe asupra păcatului, precum şi tămâie şi prinoase pe care să le aduceţi pe jertfelnicul Domnului, Dumnezeului nostru. 11 Rugaţi-vă pentru viaţa lui Nabucodonosor, regele Babilonului, şi pentru viaţa lui Baltazar, fiul său, aşa ca zilele lor să fie pe pământ ca zilele cerului. 12 Domnul să ne dea putere şi să ne lumineze ochii ca să trăim la umbra lui Nabucodonosor, regele Babilonului, şi la umbra lui Baltazar, fiul său, ca să le slujim lor în îndelungare de zile şi să aflăm în faţa lor bunăvoinţăg. 13 De asemenea, rugaţi-vă pentru noi Domnului, Dumnezeului nostru, fiindcă am păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului nostru, iar mânia Domnului şi urgia Lui nu s’au întors de la noi până’n ziua aceasta. 14 Citiţi această carte, pe care v’o trimitem pentru ca voi să vă mărturisiţi în templul Domnuluih în ziua Sărbătoriii şi în zilele de adunare. 15 Şi veţi grăi:
A Domnului, Dumnezeului nostru, este dreptatea; a noastră e ruşinea chipului, aşa cum este astăzi la omul lui Iuda şi la locuitorii Ierusalimului,
16 la regii noştri, la mai-marii noştri, la preoţii şi profeţii noştri, la părinţii noştri, 17 de vreme ce noi am păcătuit în faţa Domnului, 18 nu I-am dat ascultare şi n’am ascultat de glasul Domnului, Dumnezeului nostru, ca să umblăm în poruncile pe care El ni le-a pus înainte. 19 Din ziua în care Domnul i-a scos pe părinţii noştri din ţara Egiptului şi până’n ziua de azi am fost neascultători faţă de Domnul, Dumnezeul nostru, şi ne-am lenevit în aşa măsură, încât să nu-I ascultăm glasul. 20 Aşa s’au lipit de noi nenorocirile şi blestemul pe care Domnul le-a rostit prin Moise, robul Său, în ziua când i-a scos pe părinţii noştri din ţara Egiptului, ca să ne dea nouă o ţară în care curge lapte şi miere, aşa cum este astăzi. 21 Nici după toate cuvintele profeţilor, pe care El i-a trimis la noi, n’am ascultat de glasul Domnului, Dumnezeului nostru, 22 ci am mers – fiecare în cugetul inimii sale celei rele – să slujim la alţi dumnezei şi să facem ceea ce e rău în ochii Domnului, Dumnezeului nostru.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.