×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea Iuditei

Capitolul 3

Olofern îşi continuă campania.

1 Aşa că au trimis la el soli de pace ca să-l spună: 2 „Iată, noi stăm în faţa ta ca robi ai marelui rege Nabucodonosor; fă cu noi ce-ţi place. 3 Iată, casele noastre şi toate ţarinile noastre si turmele Si cirezile şi toate aşezările corturilor noastre îţi stau înainte: fă cu ele ce-ţi place! 4 Iată, chiar cetăţile noastre şi locuitorii lor sunt robii tăi: Vino şi fă cu ei ceea ce crezi tu că e bine!” 5 Aşa au venit oamenii la Olofern şi i-au vorbit în acest fel.

6 El s’a coborât cu oastea la ţărmul măriia, a aşezat străji în cetăţile întărite şi şi-a ales dintre ei oameni de ajutorb. 7 Aşa că ei, precum şi cei din ţările de primprejur, I-au primit purtând cununi şi jucând în sunetul tobelor. 8 Cu toate acestea, el a pustiit întregul lor ţinut şi le-a tăiat tufişurilec; căci el se hotărâse să-l nimicească pe toţi dumnezeii ţinutului, aşa încât toate neamurile să i se închine numai lui Nabucodonosor si toate limbile şi triburile să-l rostească numele ca pe al unui dumnezeud.

9 Aşa a ajuns el în faţa Esdrelonului, aproape de Dotane care se află în faţa marelui lanţ muntos al Iudeii 10 şi şi-a aşezat tabăra între Ghibeea şi Schitopolis, unde a zăbovit o lună întreagă, ca să poată strânge la un loc toate poverile oştirii sale.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.