×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea Iuditei

Capitolul 15

Înfrângerea şi fuga Asirienilor. Bucurie în Betulia.

1 Când cei ce erau în corturia au aflat despre ceea ce se întâmplase, au fost cuprinşi de spaimă. 2 Frica şi groaza s’au năpustit asupră-le în aşa măsură, încât n’au mai putut rămâne unul în faţa celuilalt, ci toţi s’au împrăştiat cu gloata şi au luat-o la fugă pe toate potecile şesului şi ale muntelui. 3 Dar şi cei ce tăbărâseră în munte, în preajma Betuliei, au rupt-o la fugă. Atunci toţi fiii lui Israel, fiecare din cei ce erau în stare să lupte, s’au repezit asupra lor. 4 Iar Oziaş a trimis crainici la Betomestaim, la Bibe, la Hobe şi la Cola şi în toate hotarele lui Israel, ca să vestească ceea ce s’a întâmplat şi [să-i cheme] să se arunce asupra vrăjmaşilor şi să-l nimicească. 5 Când fiii lui Israel au auzit de acestea, cu toţii s’au năpustit asupra lor şi i-au tot tăiat în bucăţi până la Hoba; dar şi cei din Ierusalim şi cei din ţinutul muntos le-au sărit în ajutor (căci şi pe ei îi vestiseră despre ceea ce se petrecuse în tabăra duşmanilor). Iar cei din Galaad şi cei din Galileea, prinzându-i din cele două laturib, le-au dat crunte lovituri, până ce au trecut de Damasc şi de hotarele lui. 6 Cât despre ceilalţi, cei ce locuiau în Betulia, au năvălit în tabăra asiriană, au jefuit-o şi s’au îmbogăţit foarte. 7 Iar fiii lui Israel, la întoarcerea din măcel, au pus stăpânire pe ceea ce mai rămăsese; oamenii din târguri şi din sate, de la munte şi din câmpie s’au încărcat şi ei de prăzi numeroase, că erau din belşug.

8 Apoi Ioachim, marele preot, împreună cu Sfatul bătrânilor fiilor lui Israel, care locuiau în Ierusalim, au venit să vadă binele pe care Dumnezeu i-l arătase lui Israel, s’o vadă pe Iudita şi s’o salute. 9 Şi dacă au ajuns la ea, într’un cuget au binecuvântat-o şi i-au zis:
„Tu eşti statura cea înaltă a Ierusalimului,
tu eşti slava cea mare a lui Israel,
tu eşti lauda cea mare a neamului nostru!

10 Tu, cu mâna ta, ai făcut toate acestea,
tu i-ai făcut bine lui Israel,
iar lui Dumnezeu I-a plăcut;
să fii tu binecuvântata Atotputernicului Dumnezeu
în veci!”
Şi tot poporul a zis: „Amin!”

11 Timp de treizeci de zile, întregul popor a jefuit tabăra. Iuditei i-au dat cortul lui Olofern,
cu toate tacâmurile de argint şi paturile şi vasele şi cu toate lucrurile din el; iar ea le-a luat, le-a încărcat pe asin, a înhămat la care şi în ele a îngrămădit totul.
12 Şi toate femeile din Israel alergau s’o vadă şi o binecuvântau şi multe din ele se prindeau la joc în cinstea ei; iar ea lua în mână ramuri şi le dădea femeilor care o însoţeau. 13 Şi s’au încununat cu ramuri de măslin, ea şi însoţitoarele ei. Şi mergea în fruntea poporului şi conducea corul tuturor femeilor. Şi toţi bărbaţii lui Israel, înarmaţi şi încununaţi, o urmau şi cântau din gură imnuri. 14 Atunci a început Iudita să cânte această cântare de mulţumire în tot Israelul, iar poporul întreg cânta după ea această cântare de laudă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.