×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea lui Tobit

Capitolul 8

Tobie se însoţeşte cu Şarm,

1 Când au isprăvit de mâncat şi de băut, au poftit să se culce. Şi l-au dus pe tânăr în odaie. 2 Acolo Tobie şi-a amintit de cuvintele lui Rafael; a scos din sac ficatul şi inima peştelui şi le-a pus în căţuia în care se ard mirodenii. 3 Mirosul de peşte l-a oprit pe demon, care a fugit în ţinuturile Egiptului de Susa. Rafael s’a dus acolo, i-a pus o piedică şi l-a legat fedeleş în câmp.

4 După ce [părinţii] au ieşit şi au închis uşa odăii, Tobie s’a ridicat din pat şi i-a zis [Sarrei]: „Sora mea, scoală-te şi să-L rugăm pe Domnul, cerându-I să ne dăruiască milă şi mântuire”. 5 Ea s’a ridicat şi au început să se roage, cerând să li se dea mântuire. El a început astfel:
„Binecuvântat eşti Tu, Dumnezeul părinţilor noştri,
şi binecuvântat fie numele Tău
în veci, din neam în neam!
Cerurile şi toată făptura să Te binecuvinteze
în vecii vecilor!

6 Tu eşti Cel ce l-ai făcut pe Adam
şi i-ai dat-o ca ajutor şi sprijin, pe Eva, femeia lui;
şi’din amândoi s’a alcătuit neamul omenescb.
Tu eşti Cel ce ai zis:
«Nu este bine să fie omul singur;
să-i facem ajutor pe potriva lui».

7 Şi acum, nu din pornirea simţurilor
o iau pe sora mea care e de faţă,
ci pentru plinirea unui visc.
Porunceşte să vină mila Ta asupra ei şi asupra mea
şi să rămânem laolaltă pân’ la bătrâneţele noastre!”

8 Şi au zis amândoi: „Amin! Amin!” 9 Şi s’au culcat pentru noapte.

10 În acest timp Raguel s’a sculat, şi-a chemat slugile şi s’au dus să sape o groapă. Căci îşi zisese: „S’ar putea ca el să fi murit, iar noi ne vom face de râs şi de ocară”, 11 Când au terminat de săpat groapa, Raguel s’a întors în casă, a chemat-o pe soţia sa 12 şi i-a zis: „Trimite-o pe una din slujnice să intre şi să vadă dacă el trăieşte; că dacă e mort, îl îngropăm fără să ştie nimeni”. 13 Au trimis o slujnică, au aprins lumânarea şi au deschis uşa; aceea a intrat şi i-a aflat dormind unul lângă altul, într’un somn adânc. 14 Slujnica a ieşit să le spună: „Trăieşte; nimic rău”. 15 Atunci ei L-au binecuvântat pe Dumnezeul cerului, zicând:
„Binecuvântat să fii, Dumnezeule,
cu toată binecuvântarea curată!
Binecuvântat să fii Tu în veci!

16 Binecuvântat să fii, că m’ai bucurat;
n’a fost aşa cum am bănuit,
Tu ai revărsat peste noi
marea Ta milostivire.

17 Binecuvântat să fii că ai avut milă
de doi copii singuri la părinţi;
dăruieşte-le, Stăpâne, milă şi mântuire,
şi fă ca viaţa lor să se plinească
în bucurie şi milă!”

18 Apoi le-a poruncit slugilor să astupe groapa înainte de revărsatul zorilor.

19 Iar femeii sale i-a poruncit să pregătească un mare număr de pâini; apoi, mergând la cireada, a adus doi boi şi patru berbeci şi a poruncit să-i gătească. Au început pregătirile. 20 L-a chemat pe Tobie şi i-a zis: „Timp de patruzeci de zile nu te vei mişca de aici, ci aici vei locui, mâncând şi bând la mine şi bucurând sufletul fiicei mele după toate necazurile ce i s’au întâmplat. 21 Ia de pe acum jumătate din averea mea şi mergi sănătos şi ocrotit la tatăl tău. Cealaltă jumătate va fi a voastră atunci când noi vom muri, eu şi femeia mea. Curaj, copilul meu! Eu sunt tatăl tău, Edna este mama ta; începând de azi, suntem alături de voi pe’ntotdeauna. Curaj, copilul meu!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.