×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea lui Tobit

Capitolul 7

La Raguel, Tobie o cere pe Sarra de soţie şi o dobândeşte.

1 Când au intrat în Ecbatana, [Tobie] i-a zis: „Azaria, fratele meu, du-mă de-a dreptul la Raguel, fratele nostru”. Iar el l-a dus la casa lui Raguel. L-au aflat şezând la poarta curţii şi ei l-au salutat primii. Iar el le-a zis: „Fie bucuria cea mare cu voi, fraţilor, şi fiţi bineveniţi!” Şi i-a dus în casă. 2 Şi a zis către Edna, femeia sa: „Cum seamănă acest tânăr cu Tobit, fratele meu!” 3 Iar Edna i-a întrebat şi le-a zis: „De unde sunteţi, fraţilor?” Ei i-au răspuns: „Suntem din fiii lui Neftali surghiuniţi la Ninive”. 4 Ea le-a zis: „îl cunoaşteţi pe Tobit, fratele nostru?” Ei i-au zis: „îl cunoaştem”. 5 Ea le-a zis: „Cum se află, bine?” Iar ei au zis: „E bine şi trăieşte”. Tobie a zis: „El e tatăl meu”. 6 Atunci Raguel s’a repezit la el, l-a îmbrăţişat şi a izbucnit în lacrimi. Apoi a vorbit şi i-a zis: „Fii binecuvântat, copilul meu, fiul unui tată de neam bun şi mărinimos! O, nenorocirea nenorocirii, că şi-a pierdut vederea un om drept şi care făcea milostenii!” Şi aruncându-se de gâtul lui Tobie, fratele său, a izbucnit în lacrimi. 7 Şi Edna, femeia lui, i-a plâns şi ea [pe grumaz], iar Sarra, fiica lor, a izbucnit şi ea în lacrimi. 8 Apoi a înjunghiat un berbec din turmă şi i-a primit cu căldură.

9 După ce s’au îmbăiat şi spălat şi s’au aşezat la masă, Tobie a zis către Rafael: „Frate Azaria, spune-i lui Raguel să mi-o dea pe Sarra, sora mea”. 10 Raguel, auzind aceste cuvinte, i-a zis tânărului: „Mănâncă şi bea şi petrece o noapte plăcută; că nimeni nu e îndreptăţit s’o ia pe Sarra, fiica mea, decât numai tu, frate; şi nici eu nu am dreptul s’o dau altui bărbat fără numai ţie, de vreme ce tu îmi eşti ruda cea mai apropiată. în acelaşi timp, copilul meu, trebuie să-ţi aduc la cunoştinţă adevărul: 11 Eu am dat-o după şapte bărbaţi din fraţii noştri şi toţi au murit în noaptea când se apropiau de ea. Şi acum, copilul meu, mănâncă şi bea, şi Domnul va lucra pentru voi”. 12 Dar Tobie i-a zis: „Nimic nu voi mânca de aici şi nici nu voi bea, de vreme ce tu încă n’ai hotărât nimic”. Atunci Raguel i-a zis: „Iată, o fac. Ea îţi este dată prin porunca din cartea lui Moise, şi cerul a hotărât să-ţi fie dată: Primeşte-o pe sora ta! începând din această clipă, tu eşti fratele ei, ea e sora ta; ea îţi este dată din chiar ziua aceasta şi pe’ntotdeauna. Şi Domnul cerului să facă în aşa fel ca în noaptea aceasta totul să se petreacă bine cu voi, copilul meu, şi să vă dăruiască milă şi pace”. 13 Raguel a chemat-o pe Sarra, fiica sa, care a venit la el. Luând-o de mână, el i-a dat-o [lui Tobie], zicând: „Primeşte-o după lege şi după porunca scrisă în cartea lui Moise, care ţi-o dă de soţie. Ia-o şi du-o spre tatăl tău sănătoasă şi ocrotită, iar Dumnezeul cerului să vă dăruiască izbândă şi pace!” 14 Apoi a chemat-o pe mama ei şi i-a cerut să aducă o foaie [de scris]; el a aşternut pe ea învoiala de căsătorie, cum că i-a dat-o de soţie după porunca din legea lui Moise. Apoi s’au aşezat să mănânce şi să bea.

15 Raguel a chemat-o pe Edna, femeia sa, şi i-a zis: „Sora mea, pregăteşte cealaltă odaie şi du-o acolo”. 16 Ea a mers în odaie, a făcut patul, aşa cum îi spusese ei, şi aici a adus-o pe fiica ei. A izbucnit în lacrimi, apoi şi-a potolit plânsul şi i-a zis 17 „Curaj, fata mea! Dumnezeul cerului să-ţi prefacă tristeţea în bucurie! Curaj, fata mea!” Şi a ieşit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.