×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea lui Tobit

Capitolul 3

Rugăciunea lui Tobit. Sarra.

1 Cu sufletul întristat, am suspinat şi am izbucnit în lacrimi; şi, lăcrămând, am prins a mă ruga:

2 „Drept eşti Tu, Doamne;
toate lucrurile Tale sunt drepte
şi toate căile Tale sunt milă şi adevăr;
Tu eşti Cel ce judecă lumea.

3 Şi acum, Doamne,
adu-Ţi aminte de mine; vezi-mă
şi nu mă pedepsi după păcatele mele,
nici pentru rătăcirile mele
sau pentru acelea ale părinţilor mei.
Ei au păcătuit faţă de Tine

4 şi nu s’au supus poruncilor Tale,
iar Tu ne-ai dat spre jaf,
spre robie, spre moarte,
să fim pildă de batjocură şi de ocară
în faţa tuturor neamurilor printre care Tu ne-ai risipit.

5 Şi acum, Tu ai atâtea îndreptăţiri şi temeiuri
să mă pedepseşti din pricina păcatelor mele,
de vreme ce noi nu Ţi-am păzit poruncile
şi nici nu am umblat înaintea Ta cu credincioşie.

6 Şi acum, fă cu mine cum vrei!
Porunceşte să mi se ia suflarea,
ca să pier de pe faţa pământului
şi să mă fac pământ!; fiindcă îmi e mai bine să mor decât să trăiesc,
de vreme ce am auzit învinuiri nedrepte
şi sunt cuprins de mare tristeţe.
Doamne, dă poruncă să fiu eliberat din această suferinţă,
du-mă în locul cel de veci
şi nu-Ţi întoarce faţa de la mine, Doamne!
Că mai bine îmi este să mor
decât să văd atâta suferinţă’n viaţa mea;
şi să nu mai aud cuvinte de ocară”.

7 Şi a fost că, chiar în aceeaşi zi, s’a întâmplat ca şi Sarra, fiica lui Raguel din Ecbatana Medieia, să sufere ocări de la una din slujnicele tatălui său; 8 aceasta, pentru că ea fusese măritată cu şapte bărbaţi, pe care însă Asmodeu, demonul cel răub, îi omorâse mai înainte ca ei să se fi împreunat cu ea, după rânduiala mireselor. Slujnica îi zicea: „Tu eşti aceea care-ţi omori bărbaţii. Iată, şapte sunt aceia după care ai fost dată şi n’ai purtat numele nici unuia dintre ei! 9 De ce ne tot ameţeşti tu pe noi din pricina bărbaţilor tăi, de vreme ce sunt morţi? Du-te şi tu după ei şi să nu vedem niciodată de la tine nici fii, nici fiice!” 10 În ziua aceea a fost ea cuprinsă de tristeţe şi a izbucnit în lacrimi şi, urcându-se în foişorul tatălui ei, voia să se spânzure. Dar a mai chibzuit o dată şi a zis: „S’ar putea ca şi tatăl meu să fie defăimat şi să i se spună: – Nu aveai decât o singură fată, şi aceea s’a spânzurat din pricina nenorocirilor ei!… Şi astfel, din pricina mea, bătrâneţea tatălui meu se va coborî cu tristeţe în locaşul morţilor. Mai bine îmi este să nu mă spânzur, ci să-L rog pe Domnul să mor, pentru ca’n viaţa mea să nu mai aud cuvinte de ocară”.

11 În aceeaşi clipă, întinzându-şi mâinile spre fereastră, s’a rugat, zicând:
„Binecuvântat eşti Tu, Dumnezeul milostivirii,
şi binecuvântat e numele Tău în veci;
că toate făpturile Tale
în veci Te binecuvintează.

12 Si acum, spre Tine îmi ridic faţa şi ochii.

13 Porunceşte să mă ia din această lume
şi’n veci să nu mai aud ocări.

14 Tu ştii, Stăpâne, că sunt curată
de orice necurăţie omenească;

15 nu mi-am întinat numele,
şi nici numele tatălui meu
în ţara robiei noastre.
Sunt singura fiică a tatălui meu,
el nu mai are un alt copil care să-i fie moştenitor,
nici vreo altă rudă apropiată
pentru care să fiu păstrată ca să-i devin soţie;
şapte am avut, şapte am pierdut;
de ce să mai trăiesc?
Iar dacă Tu nu binevoieşti să faci să mor,
atunci, Doamne, pleacă-Ţi auzul spre ocara mea!”

16 În aceeaşi clipă, rugăciunea celor doi s’a făcut auzită înaintea slavei lui Dumnezeu, 17 iar Rafaelc a fost trimis să-i vindece pe amândoi: la Tobit, să-i ridice albeaţa de pe ochi, aşa ca el cu ochii lui să vadă lumina lui Dumnezeu, şi la Sarra, fiica lui Raguel, ca să i-o dea de soţie lui Tobie, fiul lui Tobit, şi s’o scape de Asmodeu, demonul cel râu, de vreme ce Tobie, prin dreptul său de moştenire, era îndreptăţit s’o primească înaintea tuturor celor ce ar fi voit s’o ia de soţie.
În aceeaşi clipă, Tobit s’a întors din curte în casa lui, iar Sarra, fiica lui Raguel, s’a coborât din foişor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.