×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea lui Tobit

Capitolul 2

Tobit orbeşte. Răbdarea lui.

1 Sub regele Asarhadon m’am întors deci acasă, iar Ana, soţia mea, şi Tobie, fiul meu, mi-au fost daţi înapoia. Iar la sărbătoarea noastră, a Cincizecimii – care este sfânta sărbătoare a celor şapte săptămâni –, mi s’a pregătit un prânz bun şi m’au aşezat la masă. 2 Când am văzut câte feluri de bucate îmi erau aduse, am zis către fiul meu Tobie: „Fiule, du-te, şi dacă vei afla pe cineva dintre fraţii noştri surghiuniţi în Ninive, care-şi aduce aminte de El din toată inima, adu-l să mănânce cu mine. Vezi, fiule, că te voi aştepta până când va fi să te întorci”. 3 Tobie a plecat să caute un sărac printre fraţii noştri, iar la întoarcere a zis: „Tată!” Iar eu am zis: „Iată-mă, fiul meu!” El a continuat: „E unul din neamul nostru care a fost omorât şi aruncat în piaţă; chiar acolo fusese sugrumat”. 4 Repezindu-mă, am lăsat prânzul fără să fi apucat să gust ceva, am ridicat omul din piaţă şi l-am pus într’o cămară, aşteptând asfinţitul soarelui ca să-l îngrop. 5 La întoarcere m’am îmbăiatb şi mi-am mâncat pâinea cu întristare. 6 Şi mi-am amintit de cuvântul profetului, de ceea ce spusese Amos despre Betel;
„Şi ale voastre sărbători
în plângere le voi preface
şi cântecele toate’n tânguire”,
şi am izbucnit în lacrimi.
7 Apoi, când a asfinţit soarele, m’am dus să sap [o groapă] şi l-am îngropat.

8 Vecinii îşi râdeau de mine, zicând: „Ăsta nu mai are nici o teamă! Pentru o treabă ca asta îl căutau ca să-l omoare, el a fugit pe ascuns, şi iată-l că din nou îngroapă morţii!”

9 Şi chiar în noaptea aceea m’am îmbăiat, m’am dus în curte şi m’am culcat lângă zid, cu faţa descoperită, din pricina căldurii. 10 Nu ştiam că în zid, deasupra mea, se aflau vrăbiic; găinaţul lor mi-a căzut pe ochi, în plină căldură, şi am făcut albeaţă. M’am dus la doctori pentru îngrijire, dar cu cât ei îmi puneau mai multe alifii, cu atât albeaţa îmi întuneca ochii; şi până la urmă, am rămas orb. Patru ani am stat fără vedere. Toţi fraţii mei erau cuprinşi de întristare din pricina mea, iar Ahicar m’a hrănit vreme de doi ani, până când a plecat în Elimaida.

11 În acest timp Ana, soţia mea, făcea lucruri de mână, din cele pe care le fac femeiled; 12 ea le ducea la clienţi, iar aceştia plăteau. S’a întâmplat însă că în cea de-a şaptea zi a lunii Distrose ea a isprăvit o lucrare şi a dus-o la clienţi; aceia i-au dat toată plata ce i se cuvenea, dar i-au dat şi un ied pentru mâncare. 13 Când ea a intrat la mine, iedul a prins a behăi. Atunci eu am chemat-o şi am zis: „De unde e iedul ăsta? nu cumva a fost furat? Du-l la stăpânii lui! Nu avem dreptul să mâncăm ceva care să fi fost furat!” 14 Dar ea mi-a zis: „Acesta-i un dar care mi s’a dat pe lângă plata ce mi se cuvenea!” Eu însă n’am crezut-o şi i-am poruncit să-l ducă îndărăt la stăpânii lui (m’am înroşit în faţa ei). Atunci şi-a deschis ea gura şi mi-a zis: „Unde-ţi sunt milosteniile? unde-ţi sunt faptele dreptăţii? Acum toată lumea ştie ce s’a ales de capul tău!”f

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.