×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Cartea lui Tobit

Capitolul 13

Cântarea lui Tobit*.

1 Şi a zis:

2 „Binecuvântat fie Dumnezeu Cel veşnic viu,
binecuvântată fie-I împărăţia!
Că El pedepseşte şi miluieşte,
El aruncă’n locuinţa morţilor şi El ridică
şi nimeni nu e să-I scape din mână.

3 Lâudaţi-L, fiii lui Israel, în faţa neamurilor,
că El ne-a’mprăştiat printre ele.

4 Acolo vestiţi-I slava,
înălţaţi-L în faţa tuturor celor vii,
că El e Domnul şi Dumnezeul nostru,
El în veci e Părintele nostru,

5 El ne pedepseşte pentru nedreptăţile noastre,
dar iarăşi I se va face milă
şi ne va aduna din toate neamurile
printre care aţi fost risipiţi.

6 Dacă vă’ntoarceţi la El cu toată inima
şi cu tot sufletul vostru
ca să faceţi în faţa Lui dreptate,
atunci şi El se va întoarce spre voi
şi de la voi nu-Şi va ascunde faţa.

7 Vedeţi ce-a făcut El întru voi
şi lăudaţi-L cu glas înalt;
lăudaţi-L pe Domnul dreptăţii,
înălţaţi-L pe împăratul vecilor!

8 Eu îl laud în ţara robiei mele
şi unui neam de păcătoşi
Îi arăt puterea şi slava.
Întoarceţi-vă, păcătoşilor,
şi faceţi în faţa Lui dreptate;
cine ştie dacă nu va binevoi spre voi
şi nu va face milă cu voi?

9 Pe Dumnezeu îl înalţ,
sufletul meu îl înalţă pe împăratul cerului
şi se veseleşte de slava Lui.

10 Toţi cei din Ierusalim să-L laude şi să zică:
Ierusalime, cetate sfântă!,
Dumnezeu te pedepseşte pentru faptele fiilor tăi,
dar iarăşi va avea milă de fiii celor drepţi.

11 Laudă-L cu fruntea sus pe Domnul
şi binecuvintează-L pe împăratul veacurilor,
căci cortul Său va fi din nou zidit,
în bucurie, pentru tine,

12 pentru ca’n tine să-i veselească pe cei robiţi
şi’n tine să-i iubească pe cei nefericiţi,
din neam în neam, întru toţi vecii.

13 Mulţime de neamuri vor veni de departe
spre numele Domnului Dumnezeu,
în mâini purtându-şi darurile,
daruri pentru împăratul cerului:
din neam în neam îţi vor aduce veselie.

14 Blestemaţi fie toţi cei ce te urăsc,
binecuvântaţi fie’n veci toţi cei ce te iubesc!

15 Bucură-te şi te veseleşte pentru fiii celor drepţi,
că se vor aduna şi-L vor binecuvânta pe Domnul celor drepţi!
Da, fericiţi sunt cei ce te iubesc,
bucura-se-vor de pacea ta.

16 Fericiţi cei ce s’au întristat de toate nenorocirile tale,
căci văzându-ţi slava, bucurie vor avea’ntru tine
şi veseli fi-vor în veac.
Să-L binecuvinteze sufletul meu pe Dumnezeu, împăratul cel mare,

17 că Ierusalimul va fi rezidit:
zidurile-ţi vor fi de safir, de smarald şi de pietre nestemate,
turnurile şi întăriturile, de aur curat,
uliţele Ierusalimului vor fi aşternute cu berii, rubin şi pietre de Ofir.

18 Şi toate uliţele lui vor zice: Aliluia!;
şi laude vor aduce, zicând:
Binecuvântat fie Dumnezeu,
Cel ce l-a înălţat pentru toţi vecii!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.