×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Apocalipsa Sfântului Ioan

Capitolul 9

Trâmbiţele a cincea şi a şasea.

1 Şi a trâmbiţat al cincilea înger: şi-am văzut o stea căzută din cer pe pământa; şi i s’a dat cheia fântânii adânculuib, 2 şi ea a deschis fântâna adâncului; şi din fântână s’a ridicat un fum ca fumul unui mare cuptor; şi soarele şi văzduhul s’au întunecat de fumul fântânii. 3 Şi din fum au ieşit lăcustec pe pământ şi li s’a dat lor putere precum putere au scorpiile pământului. 4 Şi li s’a poruncit să nu vatăme iarba pământului şi nici o verdeaţă şi nici un copac, ci numai pe oamenii care nu au pe frunţile lor pecetea lui Dumnezeu. 5 Şi li s’a dat lor nu ca să-i omoare, ci ca ei să fie chinuiţi timp de cinci lunid; şi chinul lor este la fel ca chinul de scorpie când înţeapă un om. 6 Şi’n zilele acelea vor căuta oamenii moartea şi nu o vor afla; şi vor dori să moară… şi moartea va fugi de ei. 7 Iar înfăţişarea lăcustelor era asemenea unor cai pregătiţi de război. Şi aveau pe capete cununi ca de aure; şi feţele le erau ca nişte feţe de oameni. 8 Aveau păr ca părul de femeif, şi dinţii lor erau ca ai leilor. 9 Şi aveau pieptare ca platoşele de fier, iar vuietul aripilor lor era ca vuietul unor care de luptă cu mulţi cai ce-aleargă’n bătălie. 10 Şi aveau cozi asemenea scorpiilor, şi boldurig; şi’n cozile lor le este puterea de a-i vătăma pe oameni timp de cinci luni. 11 Şi ca’mpărat al lor îl au pe îngerul adâncului, al cărui nume în evreieşte este Abaddonh, iar în elineşte are numele Apollioni.

12 Întâiul „vai” a trecut; iată că după aceasta vin încă două „vai”-uri.

13 Şi a trâmbiţat al şaselea înger: şi-am auzit un glas din cele patru cornuri ale altarului de aur care este’naintea lui Dumnezeu, 14 zicând către îngerul al şaselea, cel care avea trâmbiţa: „Dezleagă-i pe cei patru îngeri care sunt legaţi la râul cel mare, Eufratulj”. 15 Şi cei patru îngeri, care erau ţinuţi gata pentru ceasul şi ziua şi luna şi anul acela, au fost dezlegaţi pentru ca să omoare o treime din oameni. 16 Şi numărul oştirilor călărimii era de douăzeci de mii de ori câte zece miik; le-am auzit numărul. 17 Şi caii şi pe cei ce şedeau pe ei i-am văzut astfel în vedenie: aveau platoşe de foc şi de iachintl şi de pucioasă, iar capetele cailor semănau cu capetele leilor, şi din gurile lor ieşea foc şi fum şi pucioasă. 18 De aceste trei plăgi au fost ucişi o treime din oameni: de focul şi de fumul şi de pucioasa care ieşea din gurile lor; 19 pentru că puterea cailor le este’n gură şi’n cozi; căci cozile lor sunt asemenea şerpilor: având capete, vatămă şi cu acestea. 20 Dar ceilalţi oameni, care n’au murit de plăgile acestea, nu s’au pocăit de faptele mâinilor lor: să nu se mai închine demonilor şi idolilor de aur şi de argint şi de aramă şi de piatră şi de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble; 21 şi nu s’au pocăit de crimele lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de desfrânarea lor, nici de hoţiile lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.