×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Apocalipsa Sfântului Ioan

Capitolul 8

Pecetea a şaptea şi cădelniţa de aur. Primele patru trâmbiţe.

1 Şi când Mielul a deschis pecetea a şaptea, tăcere s’a făcut în cer, ca la o jumătate de ceasa. 2 Şi-am văzut pe cei şapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu; şi li s’au dat lor şapte trâmbiţeb. 3 Şi un alt înger a venit şi a stat la altar, având o cădelniţă de aur; şi i s’a dat lui tămâie multă, pentru ca’mpreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor s’o aducă pe altarul de aur cel de dinaintea tronului. 4 Şi fumul tămâiei s’a suit din mâna îngerului, împreună cu rugăciunile sfinţilor, înaintea lui Dumnezeu. 5 Şi îngerul a luat cădelniţa şi a umplut-o din focul altarului şi a aruncat pe pământ; şi s’au pornit tunete şi glasuri şi fulgere şi cutremur. 6 Iar cei şapte îngeri care aveau cele şapte trâmbiţe s’au gătit să trâmbiţeze.

7 Şi a trâmbiţat întâiul înger: şi s’a pornit grindină şi foc amestecat cu sânge şi au căzut pe pământ; şi a ars o treime din pământ, şi au ars o treime din copaci, şi a ars iarba verde toată.

8 Şi a trâmbiţat al doilea înger: şi ceva ca un munte mare arzând în foc s’a prăbuşit în mare. Şi o treime din mare s’a prefăcut în sânge, 9 şi o treime din făpturile cu viaţă’n ele care sunt în mare au murit, şi o treime din corăbii s’au sfărâmat.

10 Şi a trâmbiţat al treilea înger: şi o stea uriaşă a căzut din cer arzând ca o făclie, şi a căzut peste o treime din râuri şi peste izvoarele apelor. 11 Şi numele stelei: i se zice Pelinc. Şi o treime din ape s’au făcut ca pelinul şi mulţi dintre oameni au murit din pricina apelor, că se făcuseră amare.

12 Şi a trâmbiţat al patrulea înger: şi o treime din soare a fost lovită, şi-o treime din lună şi o treime din stele, pentru ca o treime din ele să se’ntunece, şi ziua să-şi piardă o treime din lumină, şi noaptea tot aşa.

13 Şi-am văzut şi-am auzit un vultur care zbura spre înaltul cerului şi striga cu glas mare: „Vai, vai celor ce locuiesc pe pământ, vai lor din pricina celorlalte glasuri ale trâmbiţei celor trei îngeri care-s gata să trâmbiţeze!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.