×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Apocalipsa Sfântului Ioan

Capitolul 5

Cartea cu şapte peceţi şi Mielul.

1 Am văzut apoi în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe tron o carte scrisă pe dinlăuntru şi pe dosa, pecetluită cu şapte peceţib. 2 Şi-am văzut un înger puternic care striga cu glas mare: „Cine oare este vrednic să deschidă cartea şi să-i desfacă peceţile?” 3 Dar nimeni în cer, nici pe pământ, nici sub pământ nu putea să deschidă cartea, nici să se uite’n ea.

4 Şi eu mult plângeam că nimeni n’a fost găsit vrednic să deschidă cartea, nici să se uite’n ea. 5 Şi unul dintre Bătrâni mi-a zis: „Nu plânge! Iată, Leul din seminţia lui Iudac, rădăcina lui David, El a biruit să deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale ei”. 6 Şi’n mijlocul tronului şi al celor patru Fiinţe şi’n mijlocul Bătrânilor am văzut un Miel, stând ca înjunghiatd; El avea şapte coarne şi şapte ochie, care sunt cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise’n tot pământul. 7 Şi El a venit şi a luat cartea din dreapta Celui ce şedea pe tron.

8 Şi când a luat cartea, cele patru Fiinţe şi cei douăzeci şi patru de Bătrâni au căzut înaintea Mielului, fiecare având o ţiteră şi cupe de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilor. 9 Şi cântau o cântare nouă, zicând:
„Vrednic eşti să iei cartea şi să-i deschizi peceţile,
pentru că Tu ai fost înjunghiat,
şi cu sângele Tău I-ai răscumpărat lui Dumnezeu oameni din fiece seminţie şi limbă şi popor şi neam;

10 şi i-ai făcut pe ei împărăţie şi preoţi Dumnezeului nostru, şi ei vor domni pe pământ”.

11 Şi-am văzut şi-am auzit glas de îngeri mulţi, de jur-împrejurul tronului şi-al Fiinţelor şi-al Bătrânilor; şi numărul lor era miriade de miriadef şi mii de miig, 12 zicând cu glas mare:
„Vrednic este El, Mielul cel înjunghiat,
să primească puterea şi bogăţia şi înţelepciunea
şi tăria şi cinstea şi slava şi binecuvântarea!”

13 Şi toată făptura care este’n cer şi pe pământ şi sub pământ şi’n mare, şi pe toate câte sunt într’însele le-am auzit, zicând:
„Celui ce şade pe tron şi Mielului,
Lor fie-le binecuvântarea şi cinstea
şi slava şi puterea în vecii vecilor!”

14 Şi cele patru Fiinţe ziceau: „Amin!” Iar Bătrânii căzură la pământ şi se’nchinară.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.