×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Apocalipsa Sfântului Ioan

Capitolul 19

Căderea Babilonului (continuare). Cina nunţii Mielului. Călăreţul calului alb.

1 După acestea am auzit ca un glas puternic de mulţime multă’n cer, zicând: „Aliluia! Mântuirea şi slava şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru! 2 Pentru că adevărate şi drepte sunt judecăţile Sale! Pentru că a judecat-o pe Desfrânata cea mare, care a stricat pământul cu desfrânarea ei, şi din mâna ei a răzbunat sângele robilor Săi”. 3 Şi au zis a doua oară: „Aliluia!” Şi fumul „arderii” ei se ridică în vecii vecilor. 4 Iar cei douăzeci şi patru de Bătrâni şi cele patru Fiinţe au căzut şi I s’au închinat lui Dumnezeu Cel ce şade pe tron, zicând: „Amin! Aliluia!” 5 Şi un glas a ieşit din tron, zicând: „Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, voi, toţi robii Săi, voi, cei ce vă temeţi de El, mici şi mari!”

6 Atunci am auzit ca un glas de mulţime multă şi ca un vuiet de ape multe şi ca un bubuit de tunete puternice, zicând: „Aliluia!, că Domnul Dumnezeul nostru Atotţiitorul S’a împărăţita! 7 Să ne bucurăm şi să ne veselim şi să-I dăm slavă, căci nunta Mielului a venit şi mireasa Lui s’a pregătit, 8 şi i s’a dat ei să se înveşmânteze cu visonb curat, luminos – căci visonul sunt faptele cele drepte ale sfinţilor”.

9 Şi mi-a zis: „Scrie: Fericiţi cei chemaţi la cina de nuntă a Mielului!” Şi mi-a zis: „Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeuc”. 10 Şi-am căzut înaintea picioarelor sale, ca să mă’nchin lui. Şi el mi-a zis: „Vezi să nu faci asta!d Sunt împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi care au mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Iisus este duhul profeţieie”.

11 Şi-am văzut cerul deschis; şi iată, un cal alb; şi Cel ce şedea pe el Se numeşte Credincios şi Adevărat, şi’ntru dreptate judecă şi Se războieşte. 12 Iar ochii Lui, ca para focului; şi pe capul Său, numeroase steme; având un nume scris, pe care nimeni nu-l ştie decât numai Elf. 13 Şi este’mbrăcat într’o mantie stropită cu sângeg; şi numele Lui se cheamă Cuvântul-lui-Dumnezeu. 14 Şi oştile din cerh Îi urmau călări pe cai albi, purtând veşminte de vison alb, curat. 15 Şi din gura Lui iese o sabie ascuţită cu care să lovească neamurile; şi El cu toiag de fier le va păstori şi va călca linuli aprinderii mâniei lui Dumnezeu Atotţiitorul. 16 Şi pe mantia Lui şi pe coapsa Luij are nume scris: Împăratul-împăraţilor-şi-Domnul-domnilor.

17 Şi-am văzut un înger stând în soare; şi el a strigat cu glas puternic, grăindu-le tuturor păsărilor ce zboară’n mijlocul ceruluik: „Veniţi şi adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu, 18 ca să mâncaţi cărnuri de’mpăraţi şi cărnuri de căpetenii şi cărnuri de puternici şi cărnuri de cai şi de-ale celor ce şed pe ei, şi cărnuri de tot soiul de oameni, şi liberi, şi robi, şi mici, şi mari”l.

19 Şi-am văzut Fiara şi pe’mpăraţii pământului şi oştirile lor adunate ca să facă război cu Cel ce şade pe cal şi cu oştirea Lui. 20 Şi Fiara a fost prinsăm; şi cu ea, Profetul Mincinos, cel ce’n faţa ei făcea semne prin care-i amăgise pe cei ce purtaseră semnul Fiarei şi pe cei ce se închinau chipului ei. Amândoi au fost aruncaţi de vii în iezerul de foc, unde arde pucioasă. 21 Iar ceilalţi au fost ucişi cu sabia Celui ce şade pe cal, cea care iese din gura Lui; şi toate păsările s’au săturat din cărnurile lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.