×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Apocalipsa Sfântului Ioan

Capitolul 18

Căderea Babilonului.

1 După acestea am văzut un alt înger pogorându-se din cer, având putere mare; şi pământul s’a luminat de slava lui. 2 Şi a strigat cu glas puternic, zicând: „A căzut!, a căzut Babilonul cel mare şi a devenit sălaş al demonilor şi cuibara a tot duhul necurat şi cuibar a toată pasărea spurcată şi urâtăb”. 3 Pentru că toate neamurile au băut din vinul aprinderii desfrânării ei, şi împăraţii pământului cu ea s’au desfrânatc, şi neguţătorii lumii din puterea străluciriid ei s’au îmbogăţit.

4 Şi-am auzit un alt glas din cer, zicând: „Ieşiţi din ea, poporul meu, ca să nu vă faceţi părtaşi la păcatele ei şi să nu primiţi din plăgile ei, 5 fiindcă păcatele ei au ajuns pân’la cer şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nedreptăţile ei. 6 Plătiţi-ie aşa cum şi ea a plătit, şi cu’ndoită măsură îndoit măsuraţi-i după faptele ei; în paharul în care a turnat, turnaţi-i de două ori pe-atât. 7 Şi cât s’a slăvit ea pe sine şi a strălucitf, tot pe-atâta daţi-i chin şi bocet. Fiindcă zice ea în inima ei: Stau ca o’mpărăteasă, şi văduvă nu sunt, şi bocet nu voi vedea… 8 Pentru aceea, într’o singură zi îi vor veni plăgile: moarte şi bocet şi foamete; şi’n foc va fi mistuită, că puternic este Domnul Dumnezeu Care-o judecă.

9 Iarg împăraţii pământului care s’au desfrânat cu ea şi s’au bucurat de strălucirea ei vor plânge şi se vor bate’n piept asupră-i când vor vedea fumul arderii ei, 10 departe stând de frica chinurilor ei şi zicând:
Vai!, vai!, tu, cetatea cea mare,
Babilonul, cetatea cea tare,
că’ntr’un ceas ţi-a venit judecata!…

11 Şi neguţătorii pământului vor plânge şi vor boci asupră-i, că nimeni nu le mai cumpără marfa, 12 marfă de aur şi de argint şi de pietre preţioase şi de mărgăritare şi de vison şi de porfiră şi de mătase şi de stofă stacojie, tot lemnul bine-mirositor şi tot lucrul de fildeş, şi tot lucrul de lemn de mare preţ şi de bronz şi de fier şi de marmură, 13 şi scorţişoară şi balsam şi mirodenii şi mir şi tămâie şi vin şi untdelemn şi făinuţă albă şi grâu şi vite şi oi şi cai şi căruţe şi robih şi suflete de oameni.

14 Şi dusu-s’au de la tine roadele după care-ţi tânjea sufletul, şi de la tine pierit-au toate cele grase şi strălucite, şi niciodată nu s’or mai afla…

15 Neguţătorii acestora, cei ce s’au îmbogăţit de pe urma ei, departe vor sta de frica chinului ei, plângând şi jelindu-se 16 şi zicând:
Vai!, vai!, cetatea cea mare,
cea învestmântată’n vison şi’n porfiră
şi’n stofă stacojie
şi’mpodobită cu aur şi cu pietre scumpe
şi cu mărgăritare!

17 Că’ntr’un ceas s’a pustiit atâta bogăţie! Şi tot căpitanul de vas şi tot călătorul pe mare şi corăbierii şi toţi câţi trăiesc de pe urma mării stăteau departe 18 şi strigau uitându-se la fumul arderii ei, zicând: Care cetate era asemenea cetăţii celei mari?… 19 Şi-şi puneau ţărână pe capete şi strigau, plângând şi jelindu-se şi zicând:
Vai!, vai!, cetatea cea mare,
din a cărei îmbuibare s’au îmbogăţit
toţi cei ce au corăbii pe mare,
că’ntr’un ceas s’a pustiit!”…

20 „Veseleşte-tei de ea, cerule, şi voi, sfinţi şi apostoli şi profeţi;
că judecata voastră asupră-i a judecat-o Dumnezeu!j

21 Iar un înger puternic a ridicat o piatră cât o piatră mare de moară şi a aruncat-o’n mare, zicând: „Aşa, dintr’o lovitură, aşa va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, şi nu se va mai afla!…

22 Şi vocea ţiteraşilor şi-a muzicanţilor
şi-a flautiştilor şi-a trâmbiţaşilor
nu se va mai auzi de-acum în tine;
şi nici un meşteşugar din orice meşteşug
nu se va mai afla în tine;
şi’n tine cântec de moară
nu se va mai auzi.

23 Şi lumină de lampă,
nu, niciodată nu se va mai ivi’ntru tine;
şi glas de mire şi de mireasă,
nu, niciodată nu se vor mai auzi’ntru tine,
pentru că neguţătorii tăi erau mai-marii pământului
şi pentru că toate neamurile s’au rătăcit prin vraja ta…

24 Şi s’a găsit în ea sânge de profeţi şi de sfinţi şi-al tuturor celor înjunghiaţi pe pământ”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.