×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Apocalipsa Sfântului Ioan

Capitolul 17

Babilonul, Desfrânata cea mare; Fiara.

1 Şi a venit unul din cei şapte îngeri care aveau cele şapte cupe şi a grăit către mine, zicând: „Vino să-ţi arăt judecata Desfrânatei celei maria, care şade pe ape multeb, 2 cu care s’au desfrânat regii pământului, iar locuitorii pământului s’au îmbătat de vinul desfrânării ei”.

3 Şi’ntru duhc m’a dus în pustiu; şi-am văzut o femeie şezând pe o Fiară stacojie, plină de nume blasfemiatoared, având şapte capete şi zece coarne. 4 Şi femeia era îmbrăcată’n purpură şi’n stacojiu şi’mpodobită cu aur şi cu pietre scumpe şi cu mărgăritaree, având în mână un pahar de aur, plin de urâciune şi de necurăţiile desfrânării ei. 5 Iar pe fruntea ei, scris un nume, o taină: Babilonul-cel-mare, mama desfrânatelor şi-a urâciunilor pământului. 6 Şi-am văzut-o pe femeie beată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Iisus; şi văzând-o eu, cu mare mirare m’am mirat.

7 Şi îngerul mi-a zis: „De ce te miri? Eu îţi voi spune taina femeii şi pe a Fiarei care-o poartă, cea care are cele şapte capete şi cele zece coarne. 8 Fiara pe care-ai văzut-o era şi nu estef; şi va să se ridice din adânc şi să meargă spre pieire. Şi cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise de la’ntemeierea lumii în cartea vieţii, se vor mira văzând Fiara, că era şi că nu este şi că va să vină. 9 Aici e minteg care are’nţelepciune. Cele şapte capete sunt şapte munţih deasupra cărora şade femeia. Şi sunt şi şapte împăraţi: 10 cinci au căzut, unul este, celălalt încă n’a venit – şi când va veni, puţin trebuie să rămânăi. 11 Şi Fiara care era şi nu este, este ea însăşi un al optulea „împărat”; şi ea este dintre cei şaptej şi merge spre pieire.

12 Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece regi care încă n’au primit putere’mpărătească, dar care vor lua putere ca de’mpăraţi, pentru un ceas, împreună cu Fiarak. 13 Aceştia au un singur gând: şi tăria şi putereal lor i-o daum Fiarei. 14 Ei vor porni război împotriva Mielului, dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor; şi cei împreună cu El, chemaţi şi aleşi şi credincioşin „vor birui şi ei”.

15 Şi mi-a zis: „Apele pe care le-ai văzut şi deasupra cărora şade Desfrânata sunt popoare şi gloate şi neamuri şi limbi. 16 Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut şi Fiara o vor urî pe Desfrânată şi-o vor face pustie şi goală, şi carnea ei o vor mânca, iar pe ea o vor arde’n foco; 17 pentru că Dumnezeu le-a pus în inimip ca ei să facă pe gândul Său şi într’un gând să se’ntâlnească, şi împărăţia lor să i-o dea Fiarei până ce cuvintele lui Dumnezeu se vor pliniq. 18 Iar femeia pe care-ai văzut-o este cetatea cea mare, care are putere’mpărătească peste regii pământului”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.