×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Apocalipsa Sfântului Ioan

Capitolul 15

Al şaselea semn: îngerii celor din urmă plăgi. Cele şapte cupe.

1 Şi-am văzut în cer un alt semn mare şi minunat: Şapte îngeri având şapte plăgia – cele din urmă, căci cu ele s’a sfârşit mânia lui Dumnezeu. 2 Am văzut ceva ca o mare de sticlă amestecată cu foc, şi pe biruitorii Fiarei şi-ai chipului ei şi-ai numărului numelui ei stând pe marea de sticlă şi având ţiterele lui Dumnezeu. 3 Şi cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului, zicând:
„Mari şi minunate sunt lucrurile Tale,
Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule!;
drepte şi adevărate sunt căile Tale,
Împărate al neamurilor!

4 Cine nu se va teme de Tine, Doamne,
şi nu va slăvi numele Tău?
Că Tu singur eşti sfânt,
şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta,
pentru că judecăţile Tale au fost arătate”.

5 Şi după aceasta m’am uitat; şi templul cortului mărturiei s’a deschis în cer. 6 Şi din templu au ieşit cei şapte îngeri cu cele şapte plăgi, îmbrăcaţi în in curat strălucitor şi’ncinşi pe sub sân cu cingători de aur. 7 Şi una din cele patru Fiinţe le-a dat celor şapte îngeri şapte cupe de aur pline de mânia lui Dumnezeu Cel-Viu în vecii vecilor. 8 Şi templul s’a umplut cu fum din slava lui Dumnezeu şi din puterea Lui; şi nimeni nu putea să intre în templu până ce se vor fi isprăvit cele şapte plăgi ale celor şapte îngeri.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.